Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tiêu đề KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngày đăng 2021-01-13
Tác giả Admin Lượt xem 141

Bài viết này làm rõ thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến gỗ tại khu vực Nam Trung Bộ, thông qua phỏng vấn và khảo sát bằng bảng hỏi điều tra với nhà quản trị của 120 doanh nghiệp. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí nhằm tăng cường khả năng kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng chi phí tại các doanh nghiệp này.
Từ khóa: Giải pháp, kế toán quản trị chi phí, doanh nghiệp chế biến gỗ, Nam Trung Bộ
Abstract
This article aims to clarify the current situation of non-governmental deficiencies in wood processing enterprises in the South Central region through interviews and surveys with questionnaires with managers of 120 enterprises. Since then, proposing a number of solutions to complete the administrative and financial management to enhance the ability to control costs, improve management efficiency and use costs in these enterprises.
Key words: Solutions, cost management accounting, wood processing enterprises, South Central.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 205,Tháng 10/2020 của Ths. Lê Văn Tân – Khoa Kinh tế & Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *