Nghiên cứu trao đổi

Khát vọng của Kế Toán Việt Nam – Phát triển nghề nghiệp và phồn vinh của đất nước

Tiêu đề Khát vọng của Kế Toán Việt Nam – Phát triển nghề nghiệp và phồn vinh của đất nước Ngày đăng 2021-04-26
Tác giả Admin Lượt xem 302

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 208 + 209, Tháng 1+2/2021 của PGS.TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam}.


Với mức tăng trưởng GDP 2,91% năm 2020, Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của thập kỷ 2011-2020, cho thấy sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Do dịch bệnh, mức tăng trưởng quý II chỉ tăng 0,39%. Nhưng do khống chế thành công dịch bệnh Covid 19 và nền kinh tế đã từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, lấy lại đà tăng trưởng, nên mức tăng trưởng quý III đạt 2,69% và quý IV tăng 4,48%. Điều đáng nói: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5%; Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53% vào tốc độ tăng GDP của cả nước; Khu vực dịch vụ tăng 4,29%5, trong đó có đóng góp của dịch vụ kế toán, kiểm toán. Tính chung cả thời kỳ Chiến lược 2011 – 2020, tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 268,4 tỷ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020.

Có thể đánh giá, năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn, kinh tế Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực với việc duy trì được tăng trưởng GDP, cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng, sự nỗ lực, cố gắng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội.
Trên nền tảng của thành tựu hơn 30 năm đổi mới nền kinh tế, đặc biệt là những kết quả phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2015-2020 Việt Nam vững vàng bước vào giai đoạn mới. Tư tưởng chiến lược để phát triển đất nước trong giai đoạn tới là đẩy mạnh đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Cần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát triển và nâng cao vị thế nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Các nhà kế toán cần phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, thu hút trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, tạo động lực mới cho phát triển nghề nghiệp, phát triển đất nước. Khát vọng phát triển đất nước là khát vọng của quốc gia, của dân tộc là điểm xuất phát cho mọi thành công, khiến dân tộc đất nước trở nên hùng cường bất diệt. Năm 2021 – năm Việt Nam mở đầu chiến lược thập kỷ thứ ba thế kỷ XXI, một năm tràn đầy và cháy lên khát vọng. Từ đây mở tầm nhìn cho mùa xuân 2045, rực rỡ khát vọng 100 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sức mạnh dân tộc được kết hợp với sức mạnh thời đại, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực trong đó nguồn lực nội sinh và nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Thực tế cho thấy, đại dịch Covid 19 đã gây không ít khó khăn cho đất nước, trước hết cho các DN, trong đó có các DN dịch vụ kế toán và kiểm toán, có nghề nghiệp kế toán và kiểm toán. Hoạt động kinh doanh bị giảm sút, thị trường cả trong nước và ngoài nước gặp khó khăn, việc làm của người lao động bị cắt giảm. Tuy nhiên, với sự cố gắng của Nhà nước, của nhiều DN, nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng, mặc dù ở mức không cao như mọi năm. Các DN dịch vụ kế toán và kiểm toán đã chủ động thay đổi phương thức kinh doanh, tạo dịch vụ mới, tìm kiếm thị trường mới. Các DN dịch vụ kế toán và kiểm toán vẫn trụ vững và phát triển. Nhiều hoạt động kinh doanh mới, dịch vụ mới và thị trường mới xuất hiện.
Năm 2021, chắc chắn còn gặp nhiều khó khăn và bất trắc. Các DN cần chủ động tái cơ cấu các lĩnh vực nghiệp vụ, tái cơ cấu dịch vụ, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ DN, hỗ trợ nền kinh tế, tái cấu trúc thị trường và các phương thức kinh doanh, tìm kiếm và tạo ra những phương thức kinh doanh mới. Nắm chắc những cơ hội mới, tranh thủ tối đa thời cơ, vượt qua thách thức. Nhà nước và Hội luôn luôn đồng hành và hỗ trợ nghề nghiệp, hỗ trợ các DN.

Qua thực tế năm 2020, từ thực trạng đại dịch Covid 19, từ những thành công và thất bại hoạt động dưới tác động của đại dịch đã cho chúng ta nhiều bài học quý giá:
Trước hết: Cần chủ động cơ cấu lại hoạt động, chuyển đổi phương thức kinh doanh, tạo ra những giá trị mới, tìm kiếm thị trường và bạn hàng mới, đối tác mới.
Hai là: Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo của Hội nghề nghiệp, sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chính sách, các giải pháp. Nhà nước và tổ chức nghề nghiệp luôn đồng hành và sát cánh với DN.
Ba là: Cần đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ để tăng hàm lượng giá trị sản phẩm, dịch vụ, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, liên kết trong kinh doanh. Các công ty dịch vụ, các kế toán viên và kiểm toán viên cần liên kết hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thị trường và cùng hợp tác thực hiên các dịch vụ.
Bốn là: Đẩy mạnh sử dụng thành tựu Cách mạng Công nghiệp 4.0, công nghệ số vào tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Năm là: Cần nâng cao năng lực quản trị DN, áp dụng những tiêu chuẩn quản trị hiện đại. Tổ chức tốt hệ thống quản trị rủi ro. Chủ động ngăn ngừa và xử lý các rủi ro trong kinh doanh, quản trị kinh doanh.

Năm 2021, năm đầu của Chiến lược phát triển đất nước (2021-2025) tầm nhìn đến 2030, xin chúc các nhà DN Việt Nam có bản lĩnh vững vàng, trí tuệ và sáng tạo vượt qua mọi thách thức, tiếp tục vươn lên thực hiện sứ mạng và theo giá trị cốt lõi của nghề nghiệp: “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Phát triển”. Hãy đoàn kết cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ để cùng trụ vững, phát triển. Hãy nâng cao tính chuyên nghiệp, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Hãy bùng cháy niềm đam mê và khát vọng, khát vọng về sự phồn vinh và hùng cường của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam, của Đất nước và dân tộc Việt Nam.

Các Kế toán Việt Nam, các DN dịch vụ hãy đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Khơi dậy khát vọng làm giàu, khát vọng mở mang kinh doanh, khát vọng phát triển nghề nghiệp. Đóng góp vào sự phồn vinh, hạnh phúc của Đất nước,…


Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *