Nghiên cứu trao đổi

Vai trò của tổ chức chuẩn mực Kế Toán quốc tế đến việc ban hành các chuẩn mực Kế Toán

Tiêu đề Vai trò của tổ chức chuẩn mực Kế Toán quốc tế đến việc ban hành các chuẩn mực Kế Toán Ngày đăng 2021-04-26
Tác giả Admin Lượt xem 721

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 208 + 209, Tháng 1+2/2021 của Chúc Anh Tú – Học viện Tài chính}.

IFRS Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận, thành lập nhằm mục tiêu phát triển một bộ tiêu chuẩn kế toán chất lượng cao, dễ hiểu, có tính thực thi và được công nhận trên toàn cầu – Tiêu chuẩn IFRS – Nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc áp dụng các tiêu chuẩn này cho các kế toán Các tiêu chuẩn IFRS được thiết lập bởi cơ quan thiết lập tiêu chuẩn của Tổ chức IFRS, Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế. 


Tìm hiểu thêm về cấu trúc của IFRS Foundation và các cơ quan tư vấn của chúng tôi.
Nhiệm vụ của IFRS Foundation là phát triển các Chuẩn mực IFRS mang lại sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả cho các thị trường tài chính trên toàn thế giới. Công việc của chúng tôi phục vụ lợi ích công cộng bằng cách thúc đẩy niềm tin, tăng trưởng và ổn định tài chính dài hạn trong nền kinh tế toàn cầu. IFRS mang lại sự minh bạch bằng cách nâng cao khả năng so sánh quốc tế và chất lượng của thông tin tài chính, cho phép các nhà đầu tư và các bên tham gia thị trường khác đưa ra các quyết định kinh tế sáng suốt. Các Chuẩn mực IFRS tăng cường trách nhiệm giải trình bằng cách giảm khoảng cách thông tin giữa người cung cấp vốn và những người mà họ đã giao phó tiền của mình. Chuẩn mực của chúng tôi cung cấp thông tin cần thiết để quản lý tài khoản. Là một nguồn cung cấp thông tin có thể so sánh được trên toàn cầu, các Chuẩn mực IFRS cũng có tầm quan trọng thiết yếu đối với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới.

Cách IFRS Foundation thiết lập các Tiêu chuẩn IFRS
IFRS Foundation tuân theo thủ tục pháp lý kỹ lưỡng, minh bạch khi chúng tôi ban hành tiêu chuẩn IFRS hoặc diễn giải IFRIC nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt các tiêu chuẩn chúng tôi đề ra. Thiết lập các tiêu chuẩn bao gồm:
+ Các cuộc họp hội đồng được phát sóng trực tiếp từ trụ sở của chúng tôi tại Luân Đôn;
+ Tài liệu chương trình nghị sự thông báo những buổi thảo luận của Hội đồng;
+ Những tóm tắt về thảo luận và quyết định được cung cấp sau các buổi họp;
+ Thư góp ý nhận được trên về các tài liệu tư vấn của chúng tôi.

Tất cả các tài liệu theo thủ tục pháp lý IFRS được đăng tải trực tuyến. Toàn bộ quy trình được mô tả chi tiết trong Sổ tay Thủ tục Pháp lý. Các bước trong quy trình thiết lập tiêu chuẩn.

Tư vấn chương trình nghị sự
5 năm một lần, Hội đồng quản trị tiến hành đánh giá và tham vấn toàn diện để xác định các ưu tiên thiết lập tiêu chuẩn quốc tế và phát triển kế hoạch công việc dự án. Hội đồng cũng có thể thêm các chủ đề vào kế hoạch làm việc nếu cần thiết giữa các cuộc tham vấn chương trình nghị sự. Điều này có thể bao gồm các chủ đề sau khi những Đánh giá tiêu chuẩn đã được đưa thực thi; Ủy ban Phiên dịch IFRS cũng có thể yêu cầu Hội đồng xem xét một vấn đề.

Chương trình nghiên cứu
IFRS Foundation bắt đầu hầu hết các dự án bằng việc nghiên cứu – khám phá các vấn đề, xác định các giải pháp khả thi và quyết định liệu thiết lập các tiêu chuẩn có cần thiết hay không. Thông thường, đặt ra những ý tưởng trong một bài thảo luận và tìm kiếm ý kiến công chúng. Trong trường hợp thu thập được đầy đủ các bằng chứng cho thấy một vấn đề kế toán xảy ra, vấn đề đó đủ quan trọng đến nỗi làm thay đổi các tiêu chuẩn hoặc taọ ra một tiêu chuẩn mới và đưa ra một giải pháp thực tế thì chúng tôi bắt đầu thiết lập các tiêu chuẩn mới.

Chương trình thiết lập các tiêu chuẩn
Nếu Hội đồng quản trị quyết định sửa đổi tiêu chuẩn hoặc ban hành một tiêu chuẩn mới, thường sẽ xem xét các nghiên cứu bao gồm các ý kiến trong bài thảo luận và đề xuất những sửa đổi hoặc tiêu chuẩn để giải quyết các vấn đề được xác định thông qua những cuộc nghiên cứu và tham vấn. Các đề xuất cho một tiêu chuẩn mới hoặc việc sửa đổi tiêu chuẩn được công bố trong dự thảo tiếp xúc để tham khảo ý kiến công chúng. Để thu thập thêm bằng chứng, các thành viên của Hội đồng quản trị và nhân viên kỹ thuật của IFRS Foundation tham khảo ý kiến với một loạt các bên liên quan từ khắp nơi trên thế giới. Hội đồng sẽ phân tích các phản hồi và sàng lọc những đề xuất, trước khi tiêu chuẩn mới hoặc bản sửa đổi đối với tiêu chuẩn được ban hành.

Chương trình bảo trì
Công việc của IFRS Foundation không chỉ dừng lại ở việc ban hành một tiêu chuẩn. Thêm vào đó, chúng tôi hỗ trợ việc thực thi các tiêu chuẩn đó và bảo đảm việc duy trì chúng. Quy trình này bao gồm việc tư vấn về thực thi các tiêu chuẩn mới hoặc sửa đổi một vài tiêu chuẩn, để xác định những vấn đề xảy ra trong quá trình thực thi và cần được giải quyết ổn thỏa. Nếu vấn đề xảy ra, Hội đồng IFRS Interpretations sẽ quyết định tạo ra một tiêu chuẩn phiên dịch IFRIC hoặc đề nghị một sửa đổi trong phạm vi hẹp. Những sửa đổi đó sẽ phải tuân theo quy trình thông thường của Hội đồng quản trị.

Đánh giá sau khi đã triển khai
Sau khi một tiêu chuẩn mới đã đưa vào sử dụng trong một vài năm, Hội đồng sẽ thực hiện việc nghiên cứu các đánh giá sau khi thực hiện để đi đến kết luận liệu tiêu chuẩn đó đã đạt được mục tiêu đề ra hoặc có thể có bất kỳ một sửa đổi nào cần được xem xét thêm vào hay không. Dựa trên kết quả của đánh giá sau khi đã thực thi, Hội đồng sẽ bắt đầu một dự án nghiên cứu mới.

Cấu trúc tổ chức của chúng tôi
The IFRS Foundation có cấu trúc quản trị ba cấp dựa trên một Hội đồng chuyên gia thiết lập các tiêu chuẩn độc lập (Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế), được quản lý và giám sát bởi các Ủy viên từ khắp nơi trên thế giới (IFRS Foundation Trustees), những người này sẽ chịu trách nhiệm trước ban giám sát của các cơ quan công quyền (IFRS Foundation Monitoring Board- Hội đồng giám sát IFRS Foundation). Hội đồng cố vấn IFRS cung cấp lời khuyên và tư vấn cho các Ủy viên và thành viên của Hội đồng quản trị, đồng thời Hội đồng cũng tham vấn rộng rãi với một loạt các cơ quan tư vấn thường trực khác và các nhóm tham vấn.

(1) Cơ quan tư vấn
Phát triển các chuẩn mực kế toán cho nền kinh tế toàn cầu, là một hoạt động hợp tác dựa trên sự minh bạch, tham vấn đầy đủ công bằng và trách nhiệm giải trình. Sổ tay Due Process Handbook, là một bản kế hoạch chi tiết cho quy trình thiết lập tiêu chuẩn, đảm bảo rằng Tiêu chuẩn IFRS được phát triển không bị ảnh hưởng quá mức – đã được Hội đồng quản trị xem xét theo quan điểm của những người bị ảnh hưởng bởi Tiêu chuẩn IFRS trên toàn cầu.

IFRS Foundation hợp tác chặt chẽ với một mạng lưới rộng lớn gồm các ủy ban và cơ quan tư vấn, đại diện cho nhiều nhóm bên liên quan khác nhau quan tâm và bị ảnh hưởng bởi báo cáo tài chính (BCTC). Các nhóm và cơ quan này rất quan trọng đối với chúng tôi trong việc thu thập ý kiến cho công việc của mình; Các nhóm cho phép IFRS Foundation tham khảo ý kiến một cách hiệu quả với các bên quan tâm từ các khu vực vùng miền địa lý khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Cơ quan tư vấn bao gồm:

Accounting Standards Advisory Forum (ASAF)
Một diễn đàn tư vấn bao gồm những người thiết lập các tiêu chuẩn toàn quốc và các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn khu vực. Diễn đàn này đã và đang đóng góp cho mục tiêu phát triển những tiêu chuẩn kế toán chất lượng cao được công nhận trên toàn cầu.

IFRS Advisory Council
The IFRS Advisory Council là một cơ quan tư vấn chính thức của the International Accounting Standard Board và the Trustees of the IFRS Foundation.

(2) Các nhóm tham vấn thường trực
Capital Market Advisory Committee
Là một hội đồng độc lập với vai trò cung cấp cho Hội đồng quản trị dữ liệu đầu vào thường xuyên từ người sử dụng các bản BCTC.

Emerging Economies Group
Nhóm được lập ra với mục đích củng cố tăng cường sự tham gia của những nền kinh tế mới nổi, cho sự phát triển các tiêu chuẩn IFRS.

Global Preparer Forum
Là một cơ quan quốc tế độc lập có trách nhiệm cung cấp cho Hội đồng dữ liệu đầu vào về các doanh nghiệp đang lập các bản BCTC.

IFRS Taxomony Consultive Group
Là một nhóm tư vấn được thành lập, để giúp phát triển the IFRS Taxomony.

Islamic Finance Consultative Group
Được thành lập tập trung những thách thức tiềm ẩn trong áp dụng những tiêu chuẩn IFRS vào các giao dịch Shariah-compliant.

SME Implementation Group
Được thành lập để hỗ trợ áp dụng những chuẩn mực IFRS trên phạm vi quốc tế cho SMEs Standard và giám sát thực hiện các chuẩn mực này.

World Standard-setters conference
Thành viên xây dựng những tiêu chuẩn quốc gia và các cơ quan khu vực (NSS) là đối tác quan trọng trong công việc của chúng tôi, trong mục tiêu đạt được chuẩn mực kế toán quốc tế.

Transition resource group (TRGs)
TRG for IRG 17 Insurance Contacts, TRG được thành lập nhằm hỗ trợ việc thực thi IFRS 17.

(3) Nhóm tham vấn dự án
Consultative Group for Rate Regulation
Nhóm được thành lập để thông tin về những dự án quy định tỷ lệ.

Management Commentary Consultative Group
Nhóm tư vấn này được thành lập nhằm thông báo thông tin về các dự án liên quan đến quản lý phản hồi.

(4) Các nhóm tham vấn kín
Effects Analysis Consultative Group
Một nhóm tư vấn được thành lập để thống nhất về phương pháp luận cho công tác thực địa các phân tích tác động.

Employee Benefits Working Group
Một nhóm được thành lập, để giúp đỡ trong dự án của mình về phúc lợi sau khi làm việc.

Expert Advisory Panel
Một nhóm được thành lập, để cung cấp thông tin đầu vào về công việc của Hội đồng quản trị về các công cụ tài chính và đo lường giá trị hợp lý.

Financial Crisis Advisory Group
Một nhóm cố vấn được thành lập, để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Financial Instruments Working Group
Một nhóm công tác được thành lập, để thông báo cho dự án về các công cụ tài chính.

Insurance Working Group
Một nhóm làm việc để giúp ban phân tích các vấn đề kế toán liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

Lease Accounting Working Group
Một nhóm làm việc do IASB và US FASB thành lập, để giúp phát triển các tiêu chuẩn kế toán cho thuê.

TRG for Impairment of Financial Instruments
TRG được thiết lập, để cung cấp hỗ trợ triển khai do sự suy giảm giá trị cho IFRS 9.

TRG for Revenue Recognition
TRG do Hội đồng quản trị và US Financial Accounting Standards Board thành lập, để hỗ trợ việc thực hiện IFRS 15.

Valuation Expert Group
Một nhóm được thành lập để hỗ trợ xây dựng tài liệu giáo dục, để hỗ trợ IFRS 13.

Áp dụng Chuẩn mực IFRS
Khu vực pháp lý của bạn có đang xem xét áp dụng Chuẩn mực IFRS hay Chuẩn mực IFRS cho SMEs không? Có cách tiếp cận tiêu chuẩn? Quy trình là gì và IFRS Foundation có thể hỗ trợ bạn như thế nào? Mọi khu vực pháp lý đều khác nhau với chuyên môn, cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp và lợi tức quy định riêng. Những điều này có thể ảnh hưởng đến phương pháp áp dụng nào là phù hợp nhất. Tổ chức IFRS khuyến nghị áp dụng Chuẩn mực IFRS trong một bước duy nhất, nhưng công nhận rằng đối với một số khu vực pháp lý, trước tiên có thể cần phải hội tụ các tiêu chuẩn địa phương với Chuẩn mực IFRS. Hướng dẫn áp dụng của IFRS Foundation cung cấp thông tin bạn cần, khi lập kế hoạch cho khu vực pháp lý của mình.

Bạn nhận được những Chuẩn mực nào khi áp dụng? IFRS Foundation chỉ cho phép các yêu cầu của Chuẩn mực được thông qua thành luật. Các yêu cầu của IFRS không bao gồm các tài liệu bổ sung như căn cứ kết luận, hướng dẫn thực hiện và ví dụ minh họa. Việc phân phối tài liệu bổ sung sẽ yêu cầu một giấy phép riêng. Điều này cũng đúng với Chuẩn mực IFRS dành cho SME. IFRS Foundation sẽ cung cấp các yêu cầu bằng ngôn ngữ thích hợp. Nếu bản dịch chính thức chưa tồn tại, IFRS Foundation sẽ làm việc với tổ chức thích hợp để tạo bản dịch đó, tuân theo quy trình dịch thuật chính thức. Mỗi khu vực pháp lý được phân bổ một người quản lý dự án từ nhóm dịch thuật, tiếp nhận và bản quyền làm người liên hệ và hỗ trợ chính.

Giấy phép bản quyền cho việc áp dụng
Có những hạn chế về bản quyền đối với tất cả các tài liệu của IFRS Foundation. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình áp dụng Chuẩn mực IFRS vào luật pháp quốc gia, nhóm dịch thuật, tiếp nhận và bản quyền sẽ làm việc với đơn vị có thẩm quyền pháp lý để thiết lập các tiêu chuẩn BCTC, để đảm bảo rằng các quyền phù hợp về bản quyền được đưa ra. Thông tin dưới đây cho thấy, các lựa chọn cấp phép theo bước đơn và các phương pháp áp dụng hội tụ, đồng thời có liên quan đến cả Chuẩn mực IFRS và Chuẩn mực IFRS cho SME.

Áp dụng một bước
Có hai phương pháp áp dụng một bước.
Thứ nhất, khi luật pháp yêu cầu bản sao các yêu cầu IFRS (hoặc bản dịch), ví dụ trên Official Gazette hoặc trang web của cơ quan thiết lập tiêu chuẩn. Điều này yêu cầu một thỏa thuận áp dụng.
Thứ hai, ở một số khu vực pháp lý, Chuẩn mực có thể được thông qua bằng cách tham khảo các Chuẩn mực IFRS trong luật quốc gia nhưng không sao chép các yêu cầu IFRS (hoặc bản dịch) trong luật. Không cần hợp đồng áp dụng; tuy nhiên khu vực pháp lý nên xem xét cách các thành viên của nó sẽ tiếp cận các yêu cầu. Hợp đồng sẽ là cần thiết cho bất kỳ bản dịch hoặc phân phối các yêu cầu IFRS và hoặc tài liệu kèm theo.

Phương pháp hội tụ: Phương pháp hội tụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng trong một giai đoạn chuyển tiếp là một phương pháp chấp nhận được, để thực hiện chuyển đổi sang áp dụng IFRS. Vì mục tiêu của IFRS Foundation là một bộ tiêu chuẩn kế toán chất lượng cao duy nhất được chấp nhận trên toàn cầu, nên phương pháp hội tụ được coi là một phương tiện để thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hoàn toàn chứ không phải tự nó kết thúc. Không có tuyên bố nào về sự tương đương với Chuẩn mực IFRS hoặc việc tham chiếu các tiêu chuẩn địa phương như Chuẩn mực IFRS có thể được đưa ra trong thời gian hội tụ. Việc phân phối các tiêu chuẩn địa phương sẽ bị hạn chế trong phạm vi quyền hạn hội tụ khu vực pháp lý. Bạn sẽ cần có giấy phép để sử dụng các tài liệu của IFRS Foundation theo các tiêu chuẩn địa phương, vì để hội tụ các tiêu chuẩn địa phương với Chuẩn mực IFRS, một số tài liệu bản quyền của IFRS sẽ cần được kết hợp với các tiêu chuẩn địa phương. Do đó, sự cho phép của chúng tôi đối với việc sử dụng Chuẩn mực IFRS trong các tiêu chuẩn địa phương là điều cần thiết.

Chuẩn mực IFRS
IFRS Foundation cung cấp truy cập miễn phí (thông qua đơn đăng kí Basic) vào các tập tin PDF đã được củng cố của tiêu chuẩn IFRS trong những năm gần đây (Part A of the Issued Standards – the Red Book), the Conceptual Framework for Financial Reporting, và IFRS Practice Statements, cũng như các bản dịch sẵn có của Standards. Phần mục này cũng cung cấp các bản tóm tắt nâng cao và phi chuyên môn cho the Standards.

Lời mở đầu cho IFRS Standards.
Lời mở đầu này phát sinh để giải thích phạm vi, quyền hạn, thời gian áp dụng của IFRS Standards. Lời mở đầu được sử dụng lại gần nhất vào tháng 12/2018.

Khung khái niệm cho bản BCTC
Khung khái niệm cho bản BCTC (Khung khái niệm) sửa đổi ban hành trong tháng 3/2018 có hiệu lực lập tức cho the International Acounting Standards Boards (Board) và the IFRS Interpretation Committee. Đối với những công ty sử dụng Khung khái niệm sửa đổi để phát triển chính sách kế toán khi không có IFRS Standards áp dụng cho giao dịch, Khung khái niệm sửa đổi sẽ có hiệu lực cho các báo cáo định kì thường niên bắt đầu vào hoặc sau 1/1/2020, cùng với giấy phép cho sử dụng sớm hơn.

Khung khái niệm triển khai những khái niệm trọng tâm cho BCTC để hướng dẫn the Board trong việc phát triển IFRS Standards. Nó giúp đảm bảo tính đồng nhất khái niệm cho the Standards và xử lí tương tự các văn kiện giống nhau, cũng như cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, người đi vay và các chủ nợ. Khung khái niệm cũng hỗ trợ các công ty trong việc phát triển chính sách kế toán khi không có IFRS Standards áp dụng cho giao dịch, rộng hơn là giúp các bên liên quan hiểu và nắm bắt được the Standards.

Giải thích IFRIC
IFRS Foundation cung cấp quyền truy cập miễn phí (thông qua đăng ký Basic) vào các tệp PDF của Interpretations IFRIC® năm hiện tại (Part A of the Issued Standards – the Red Book), cũng như các bản dịch có sẵn.

Chuẩn mực IFRS cho SMEs
Tiêu chuẩn IFRS cho các doanh nghiệp SMEs là một tiêu chuẩn nhỏ (xấp xỉ 250 trang) được xác lập để vừa với các công ty nhỏ. Nó tập trung vào nhu cầu thông tin của người cho vay, chủ nợ và người dùng các BCTC của doanh nghiệp SME, họ là những người có mối quan tâm chủ yếu về dòng tiền, tính thanh khoản và khả năng thanh toán. Tiêu chuẩn này còn tính đến chi phí và khả năng của các SMEs để các doanh nghiệp dạng này chuẩn bị được trước thông tin tài chính. Khi dựa trên các nguyên tắc đầy đủ của IFRS thì Tiêu chuẩn IFRS của SMEs đứng độc lập. Nó được thiết lập theo chủ đề.

Tiêu chuẩn IFRS cho các SME phản ánh 5 chuẩn mực được đơn giản hóa từ tiêu chẩn IFRS đầy đủ:
+ Một số chủ đề trong Tiêu chuẩn IFRS bị lược bỏ vì không liên quan đến.
+ Không cho phép một số tùy chọn trong chính sách kế toán ở Tiêu chuẩn IFRS đầy đủ, bởi vì đã có phương pháp đơn giản hơn cho SMEs.
+ Nhiều nguyên tắc nhận biết và đo lường trong Tiêu chuẩn IFRS đầy đủ đã được đơn giản hóa.
+ Yêu ít tiết lộ thông tin tăng lên đáng kể; và
+ Văn bản của Tiêu chuẩn IFRS đầy đủ đã được soạn lại bằng “tiếng Anh đơn giản” để dễ hiểu và dễ dịch hơn.

Tiêu chuẩn IFRS cho SMEs bao gồm lựa chọn dành cho các đơn vị áp dụng những yêu cầu về nhận biết và đo lường của công cụ tài chính IAS 39: Nhận biết và Đo lường. Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây.

Làm thế nào IFRS Foundation hỗ trợ quá trình?
+ Người quản lý dự án của nhóm TAC được chỉ định cho từng ngôn ngữ, để đóng vai trò là người liên hệ và hỗ trợ chính. Người quản lý đó:
+ Xem xét và phê duyệt thành phần của ủy ban đánh giá, bao gồm cả điều phối viên.
+ Xem xét và giám sát quá trình dịch thuật cùng với điều phối viên của ủy ban.
+ Cung cấp lời khuyên về phương pháp dịch thuật tốt nhất và hướng dẫn sử dụng phần mềm máy tính hỗ trợ dịch thuật (CAT).
+ Cung cấp các tệp để dịch hoặc xem xét và bất kỳ tài liệu tham khảo nào có sẵn.
+ Liên lạc giữa ủy ban đánh giá và nhân viên kỹ thuật của International Accounting Standards Board, trong trường hợp cần làm rõ bất kỳ văn bản gốc tiếng Anh nào.

Tại sạo IFRS Foundation sở hữa bản quyền cho tất cả các bản dịch?
The IFRS Foundation sở hữu và kiểm soát tất cả các quyền sở hữu tài sản trí tuệ trong IFRS Standards bằng tiếng Anh và tất cả các ngôn ngữ khác, do đó có độc quyền sao chép hoặc cho phép người khác dịch và sao chép tài liệu của mình. Để duy trì quyền kiểm soát tài sản trí tuệ của mình, Foundation sẽ yêu cầu một cơ quan dịch thuật chuyển nhượng bản quyền của các bản. IFRS Standards đã dịch cho Foundation. Điều này sẽ cho phép Foundation duy trì quyền kiểm soát bản dịch để đảm bảo có một phiên bản chất lượng cao duy nhất ở mỗi ngôn ngữ, cung cấp bản dịch cho các khu vực pháp lý áp dụng khác nói cùng một ngôn ngữ và duy trì bản dịch, trong trường hợp cơ quan dịch thuật không thể để tiếp tục mối quan hệ với IFRS Foundation.

Làm cách nào để chúng tôi hỗ trợ việc áp dụng các Tiêu chuẩn IFRS và IFRIC Interpretations một cách nhất quán?
The International Accounting Standards Board (Board) và IFRS Interpretations Committee (Interpretations Committee) thực hiện một số hoạt động, để hỗ trợ việc hiểu và thực hành các IFRS Standards – cả trước và sau ngày có hiệu lực. Các hoạt động này hỗ trợ việc áp dụng nhất quán các IFRS Standards trên toàn cầu. Các quyết định về chương trình nghị sự được công bố khi Interpretations Committee quyết định rằng không nên thêm một dự án thiết lập tiêu chuẩn vào kế hoạch làm việc. Trong nhiều trường hợp, các quyết định trong chương trình nghị sự bao gồm tài liệu giải thích các nguyên tắc và yêu cầu áp dụng trong áp dụng IFRS Standards cho giao dịch hoặc mẫu thực tế được mô tả trong quyết định của chương trình. Các quyết định về chương trình nghị sự có thể được tìm thấy liên kết với Standards thích hợp trong các tab ở trên hoặc ở đây, dưới dạng một danh sách và với nhiều thông tin hơn.
Cách IFRS Interpretations Committee giúp hỗ trợ việc áp dụng nhất quán
The IFRS Interpretations Committee (Interpretations Committee) làm việc cùng với International Accounting Standards Board (Board) để hỗ trợ việc áp dụng nhất quán các IFRS Standards. The Board Interpretations Committee và tìm cách đạt được sự cân bằng giữa việc duy trì bản chất dựa trên nguyên tắc của Standards và việc bổ sung hoặc thay đổi các yêu cầu để đáp ứng các câu hỏi áp dụng cấp thiết.

Quy trình của Interpretations Committee
Các dự án của Interpretations Committee thường bắt đầu như một câu hỏi ứng dụng được gửi để xem xét. Quá trình này được thiết kế để:
+ Cho phép bất kỳ bên liên quan nào gửi câu hỏi để xem xét (xem ‘Gửi câu hỏi cho Interpretations Committee’ bên dưới); và
+ Cho tính minh bạch – tất cả các câu hỏi ứng dụng thích hợp sẽ được xem xét tại một cuộc họp công khai.
Sau đó, The Interpretations Committee sẽ quyết định xem có nên thêm một dự án thiết lập tiêu chuẩn vào kế hoạch làm việc để giải quyết câu hỏi được đệ trình hay không. The Interpretations Committee có thể quyết định không làm như vậy nếu kết luận rằng việc thiết lập tiêu chuẩn sẽ là:
+ Không cần thiết – thường là do, theo quan điểm của Interpretations Committee, IFRS Standards cung cấp cơ sở đầy đủ để một công ty xác định yêu cầu kế toán bắt buộc hoặc vì không có bằng chứng cho thấy sự tồn tại phổ biến của một vấn đề về BCTC; hoặc là:
+ Không đủ hẹp về phạm vi – câu hỏi chỉ có thể được giải quyết như một phần của dự án lớn hơn của Hội đồng quản trị (không phải dự án có phạm vi hẹp).
Để giải thích lý do tại sao một dự án thiết lập tiêu chuẩn không được thêm vào, Interpretations Committee công bố một quyết định về chương trình nghị sự. Các quyết định trong chương trình nghị sự báo cáo quyết định của Interpretations Committee và trong nhiều trường hợp, cũng bao gồm tài liệu giải thích.

Tài liệu giải thích trong một quyết định chương trình nghị sự
Các quyết định trong chương trình nghị sự thường bao gồm tài liệu giải thích. Mục tiêu của việc bao gồm các tài liệu giải thích đó là để cải thiện tính nhất quán của việc áp dụng các Chuẩn mực IFRS. Các quyết định về chương trình nghị sự (bao gồm bất kỳ tài liệu giải thích nào được cấu thành trong đó) không thể thêm hoặc thay đổi các yêu cầu trong IFRS Standards. Thay vào đó, tài liệu giải thích các nguyên tắc và yêu cầu được dùng trong IFRS Standards áp dụng cho giao dịch, hoặc mẫu thực tế được mô tả trong quyết định chương trình nghị sự.

Tài liệu giải thích có thẩm quyền bắt nguồn từ chính các Standards. Theo đó, một công ty bắt buộc phải áp dụng (các) IFRS Standard thích hợp, phản ánh tài liệu giải thích trong một quyết định chương trình nghị sự (tùy thuộc vào việc công ty có đủ thời gian để thực hiện kế toán đó). Tài liệu giải thích được đưa vào như một phần của quyết định thăm dò về chương trình nghị sự tùy thuộc vào bình luận. Thời gian bình luận thường là 60 ngày. Sau khi xem xét các ý kiến nhận được, Interpretations Committee quyết định có phê chuẩn quyết định của mình hay không và công bố quyết định chương trình nghị sự (tùy thuộc vào việc Hội đồng không phản đối). Quyết định về chương trình nghị sự được công bố nếu không quá ba thành viên Hội đồng quản trị phản đối việc công bố.

Thiết lập tiêu chuẩn trong phạm vi hẹp
Một số câu hỏi dẫn đến việc thiết lập tiêu chuẩn trong phạm vi hẹp tuân theo quy trình phù hợp có thể được áp dụng. Interpretations Committee có thể quyết định:
+ Phát triển IFRIC Interpretation, bổ sung các yêu cầu vào IFRS Standards nhưng không loại bỏ hoặc thay thế bất kỳ yêu cầu nào trong Standards; hoặc là
+ Khuyến nghị Hội đồng phát triển một bản sửa đổi trong phạm vi hẹp đối với Standard. Các dự án thiết lập tiêu chuẩn trong phạm vi hẹp do Interpretations Committee khuyến nghị và được Hội đồng phê duyệt, được bổ sung vào kế hoạch làm việc dưới dạng các dự án bảo trì.

Các tài liệu hỗ trợ Chuẩn mực IFRS cho SMEs
IFRS cho SMEs Standard là một tiêu chuẩn khép kín (ít hơn 250 trang) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và các năng lực của các tổ chức vừa và nhỏ (SMEs), được ước tính chiếm hơn 95% tổng số các công ty xung quanh thế giới. So với các tiêu chuẩn IFRS đầy đủ (và nhiều GAAP quốc gia), IFRS dành cho SMEs Standard ít phức tạp hơn theo một số cách:
Các chủ đề không liên quan đến SMEs bị bỏ qua; ví dụ thu nhập trên mỗi cổ phiếu, BCTC giữa niên độ và báo cáo phân khúc. Nhiều nguyên tắc để ghi nhận và đo lường tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí trong các Chuẩn mực IFRS đầy đủ được đơn giản hóa. Ví dụ, khấu hao lợi thế thương mại; ghi nhận tất cả các khoản tiền của việc đi vay và phát triển là chi phí; mô hình chi phí cho các công ty liên kết và đơn vị đồng kiểm soát; và miễn trừ chi phí hoặc nỗ lực miễn trừ thuế cho các yêu cầu cụ thể.

Chuẩn mực đã được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, dễ dịch. Để giảm bớt gánh nặng cho SMEs, các bản sửa đổi dự kiến sẽ được giới hạn trong ba năm một lần.

Chuẩn mực SMEs có sẵn cho bất kỳ khu vực pháp lý nào để áp dụng, cho dù họ có áp dụng Tiêu chuẩn IFRS đầy đủ hay không. Mỗi khu vực pháp lý phải xác định đơn vị nào nên sử dụng Chuẩn mực. Hạn chế duy nhất của Hội đồng quản trị là, đối với các đơn vị có trách nhiệm giải trình công khai thì không nên sử dụng nó.

Tổng hợp các quyết định chương trình nghị sự: Bản tổng hợp các quyết định chương trình nghị sự tổng hợp tất cả các quyết định về chương trình nghị sự được xuất bản bởi Interpretations Committee, trong một giai đoạn cụ thể.

Các quyết định về chương trình nghị sự do Interpretations Committee công bố và được đưa vào các Chuẩn mực có chú thích được liệt kê dưới đây. Nếu bạn muốn xem các quyết định về chương trình nghị sự được liệt kê theo các Chuẩn mực liên quan, hãy nhấp vào đây.


Tài liệu tham khảo

https://www.ifrs.org/about-us/
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/
https://www.ifrs.org/issued-standards/
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *