Nghiên cứu trao đổi

KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI

Tiêu đề KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI Ngày đăng 2020-08-06
Tác giả Admin Lượt xem 272

Tổ chức công tác kế toán cho các hợp tác xã, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn cả về bố trí nhân lực và công tác tổ chức hạch toán kế toán. Trong bài viết này, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức công tác kế toán tại các hợp tác xã nông nghiệp khi áp dụng chế độ kế toán mới.
Từ khóa: Hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, tổ chức công tác kế toán hợp tác xã
Abstract
Organizing accounting activities under the new accounting regime for cooperatives faced with many difficulties, both about arranging accountants and organization of accounting. This restriction has many causes and have certain influences. In this article, the author offers a number of solutions to reduce the constraints on the organization of accounting work in agricultural cooperatives when applying the new accounting system.
Keywords: Agricultural cooperatives, new-style cooperatives, organization of cooperative accounting work

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của TS. Đoàn Thị Hân*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *