Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN TÀI SẢN TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ NHU CẦU ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ LIÊN QUAN

Tiêu đề KẾ TOÁN TÀI SẢN TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ NHU CẦU ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ LIÊN QUAN Ngày đăng 2020-08-06
Tác giả Admin Lượt xem 259

Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa ban hành các chuẩn mực kế toán liên quan đến công cụ tài chính. Khái niệm, cách thức phân loại cũng như các quy định về nguyên tắc và phương pháp kế toán, yêu cầu về thuyết minh và trình bày liên quan đến tài sản tài chính chỉ được hướng dẫn trong các văn bản chế độ kế toán áp dụng chung cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế và chế độ kế toán áp dụng riêng một số lĩnh vực đặc thù như tổ chức tín dụng, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán. Bài viết giới thiệu các quy định về kế toán tài sản tài chính trong các văn bản pháp lý của Việt Nam, từ đó phân tích nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS9) trong kế toán tài sản tài chính nhằm đảm bảo chất lượng thông tin trên các báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại.
Từ khóa: tài sản tài chính, ngân hàng thương mại, IFRS 9

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

File đính kèm

KTTSTC-tai-NHTMVN.pdf

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *