Nghiên cứu trao đổi

KIỂM TRA TÀI LIỆU KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SAU THÔNG QUAN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

Tiêu đề KIỂM TRA TÀI LIỆU KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SAU THÔNG QUAN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA Ngày đăng 2020-09-10
Tác giả Admin Lượt xem 388

Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp là công việc kiểm tra chứng từ kế
toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán, để đánh giá sự tuân thủ pháp luật
hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và được thực hiện sau khi
hàng hóa thông quan. Thực tế, cơ quan hải quan đang gặp khó khăn
trong công tác kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp về tính hợp pháp,
hợp lý đối với các khoản chi phí mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã
khai báo với cơ quan hải quan. Bài viết đề cập đến kinh nghiệm về kiểm
tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số nước và bài
học kinh nghiệm cho cơ quan hải quan Việt Nam.
Từ khóa: kiểm tra tài liệu kế toán, cơ quan hải quan, sau thông quan
Abstract:
Examination of accounting documents of enterprises is the work of
checking accounting vouchers, accounting books and accounting reports
to assess the compliance with the customs legislation for import and export goods and is done after goods. customs clearance. In practice, the
Customs authorities are having difficulty in checking the accounting documents of enterprises about the legality and reasonableness of the expenses that the import-export enterprises have declared to the Customs.
This article deals with the experience of examining post-clearance enterprise accounting documents of some countries and lessons learned for
Vietnamese customs authorities.
Keywords: Checking accounting documents, customs authorities, after
customs clearance.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 202, Tháng 7/2020 của  TS. Nguyễn Văn Hậu* –  *Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *