Nghiên cứu trao đổi

KỲ HẠN TRẢ LƯƠNG VÀ NHỮNG BẤT CẬP CỦA THÔNG TƯ 23/2015/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề KỲ HẠN TRẢ LƯƠNG VÀ NHỮNG BẤT CẬP CỦA THÔNG TƯ 23/2015/TT-BLĐTBXH Ngày đăng 2015-09-09
Tác giả Admin Lượt xem 375

Kỳ hạn trả
lương cho người lao động đã được Quốc hội quy định tại Bộ Luật lao động, được
Chính phủ hướng dẫn  và ngỡ tưởng như không
có gì mới, hết tháng doanh nghiệp tính lương rồi trả lương cho người lao động vào
thời điểm mà hai bên thỏa thuận và phù hợp với quy chế tiền lương của doanh
nghiệp cũng như các quy định của pháp luật. Thế nhưng có những văn bản hướng dẫn
lại làm cho doanh nghiệp lung túng và khó thực hiện.

Như chúng
ta đã biết, Điều 95 Bộ luật Lao động 2012 quy định về kỳ hạn trả lương như sau
:

Điều
95. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần
thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên
thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả
lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm,
theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm
trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công
việc đã làm trong tháng.”

Tiếp theo đó,
Chính phủ đã có hướng dẫn vấn đề này tại Điều 23, Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày
12/1/2015:

Điều 23. Kỳ hạn trả lương đối với
người hưởng lương tháng

1. Người lao động hưởng
lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

2. Thời điểm trả lương
do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.”

Tuy nhiên, khi hướng dẫn
thi hành Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì tại  Điều 5 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội ban hành ngày 23/6/2015 lại quy định :

Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng theo quy định tại điều
23 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau :

1.     
Người lao động hưởng lương
tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc.

2.     
Thời điểm trả lương do
hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng

Trên thực tể, để có thể trả
lương cho người lao động, sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của tháng
doanh nghiệp thường phải thực hiện các công việc sau phục vụ cho việc tính và
trả lương :

         
Kiểm
tra việc chấm công của từng bộ phận, tổng hợp bảng chấm công, chất lương và khối
lượng công việc hoàn thành của từng nhân sự..

         
Lập
bảng tính lương.

         
Kiểm
tra và duyệt bảng tính lương.

         
Làm
thủ tục thanh toán lương cho người lao động ( tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Thời gian để phục vụ các
bước công việc trên thông thường phải mất từ 05 đến 10 ngày tùy theo quy mô của
doanh nghiệp. Như vậy để có thể trả lương ngay trong tháng mà người lao động làm
việc như hướng dẫn của Bộ LĐTBXH là không thể, doanh nghiệp có vắt chân lên cổ
mà chạy chắc cũng làm không kịp. Vẫn biết là mục đích của Bộ LĐTBXH  là bảo về quyền lợi cho người lao động, tránh
trường hợp doanh nghiệp nợ lương và quỵt lương của người lao động, tuy nhiên văn
bản hướng dẫn thì phải có tính thực tế và phải bám sát  những điều mà Luật và Nghị định quy định.

Hy vọng sẽ có những hướng
dẫn thống nhất từ Bộ LĐTBXH để doanh nghiệp không gặp khó.
      Bùi Thị Hợp – Vica

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *