Nghiên cứu trao đổi

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG IFRS BẰNG CHỨNG TỪ CÁC QUỐC GIA ĐI TRƯỚC VÀ ĐỘNG LỰC CHO VIỆC ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

Tiêu đề LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG IFRS BẰNG CHỨNG TỪ CÁC QUỐC GIA ĐI TRƯỚC VÀ ĐỘNG LỰC CHO VIỆC ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM Ngày đăng 2020-07-09
Tác giả Admin Lượt xem 322

Nhiều nghiên cứu ở các nước chỉ ra rằng, việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) giúp cải thiện chất lượng thông tin kế toán như tăng khả năng so sánh, tính minh bạch của thông tin, hạn chế quản lý lợi nhuận,… Bài viết này thực hiện tổng hợp, phân tích những lợi ích mang lại từ việc áp dụng IFRS dựa trên kết quả nghiên cứu từ các quốc gia đã áp dụng IFRS vào việc lập báo cáo tài chính nhằm góp phần tạo cơ sở và động lực cho việc khuyến khích, hoặc bắt buộc các doanh nghiệp ở Việt Nam áp dụng IFRS vào việc lập báo cáo tài chính trong thời gian tới.
Từ khóa: IFRS, lợi ích, áp dụng tại Việt Nam

Many studies in countries have shown that the application of International Financial Reporting Standards (IFRS) helps improve accounting information such as increasing comparability, information transparency and helping to limit earning management, thereby contributing to the quality of published accounting information; This paper summarizes and analyzes the benefits of IFRS application based on research results from countries that have applied IFRS in preparing financial statements. The results of this article contribute to creating the basis and motivation for encouraging, or compelling firms in Vietnam to apply IFRS to prepare their financial statements in the coming time.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 200, Tháng 5/2020 của Nguyễn Văn Hương*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *