Nghiên cứu trao đổi

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG BCTC DO ĐƠN VỊ CUNG CẤP DVKT CHO DNNVV TẠI ĐỒNG NAI

Tiêu đề NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG BCTC DO ĐƠN VỊ CUNG CẤP DVKT CHO DNNVV TẠI ĐỒNG NAI Ngày đăng 2020-07-10
Tác giả Admin Lượt xem 273

Bằng việc khảo sát 436 cá nhân là nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nghiên cứu đã chỉ ra mô hình 6 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: (1) Hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát các rủi ro; (2) Trình độ nhân viên kế toán dịch vụ; (3) Hệ thống pháp lý; (4) Mối quan hệ giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa và công ty cung cấp dịch vụ kế toán; (5) Nhận thức của nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa; (6) Phí thuê ngoài dịch vụ kế toán. Nghiên cứu đã đề ra một số hàm ý quản trị, giúp nâng cao chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai.
Từ khóa: Thông tin kế toán, báo cáo tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đồng Nai
Abstract
By the survey 436 individuals are managers of SMEs in Dong Nai province, the research results have shown that the model of 6 factors affecting the quality of economic concentration on financial statements provided by the service providers for SMEs includes: (1) Activities of checking, monitoring and controlling risks; (2) Qualifications service accountant; (3) Legal system; (4) The relationship between SMEs and the company providing technical services; (5) Awareness of SME Managers; (6) Outsourcing fee. The study has proposed some management implications to improve the quality of economic concentration on financial statements for SMEs in Dong Nai.
Keywords: Accounting information, financial statements, small and medium enterprises, Dong Nai.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 200, Tháng 5/2020 của Ths. Lê Vũ Hà* – Ths. Đỗ Văn Lộc**

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *