Nghiên cứu trao đổi

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DN NGÀNH NHỰA NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VN

Tiêu đề NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DN NGÀNH NHỰA NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VN Ngày đăng 2020-07-13
Tác giả Admin Lượt xem 236

Nghiên cứu xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các Cty ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán của Việt Nam, từ đó đưa ra các biện pháp và gợi ý cho các nhà quản trị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 21 Cty nhựa niêm yết trên Thị trường Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VSE) từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2018. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tính thanh khoản có tác động tiêu cực đến tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu, hiệu quả sử dụng tài sản có tác động tích cực đến tỷ suất sinh lời trên tài sản và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, đòn bẩy tài chính có tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lời trên tài sản và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu; cuối cùng, quy mô doanh nghiệp có tác động tích cực đến tất cả biến phụ thuộc. Mặt khác, nghiên cứu cũng chỉ ra thời gian hoạt động của Cty, mức độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ lạm phát không có tác động đến hiệu quả tài chính của các Cty ngành nhựa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khoá: Hiệu quả tài chính, Cty ngành nhựa, thị trường chứng khoán Việt Nam
Abstract
The study aimed at exploring which determinants are making an impact on Vietnamese listed plastic corporations’ financial performance thereby giving suggestions for administrators to improve financial efficiency. The study population consists of 21 listed plastic firms on the Vietnam Stock Exchange from January 2014 to December 2018 . The result showed that liquidity has a negative impact on the return of sales, asset utilization has a positive effect on return on assets and returns on equity, leverage has a negative effect on return on assets and returns on sales, and the firm size has a positive impact on all dependent variables return on assets, return on sales and return on equity. Otherwise, the result indecated firm age, GDP growth, and inflation rate have no impact on financial performance.
Keywords: financial performance, plastic firms, Vietnam Stock Exchange.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 200, Tháng 5/2020 của Trần Mạnh Dũng (CPA)* – Trần Đình Nhật Phong* – Hoàng Anh Quân* – Bùi Thị Diên An*- Nguyễn Trang Nhung* – Trần Quang Duy*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *