Tin trong nước

Lồng ghép chuyên môn nghề nghiệp và cơ hội việc làm vào chương trình đại học thông qua thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa ACCA và cáctrường đại học

Tiêu đề Lồng ghép chuyên môn nghề nghiệp và cơ hội việc làm vào chương trình đại học thông qua thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa ACCA và cáctrường đại học Ngày đăng 2015-09-14
Tác giả Admin Lượt xem 195

Luân Đôn, ngày 11 tháng 9 năm
2015
, Hip hi toàn
c
u dành cho các chuyên gia tài chính, ACCA (Hip hi kế
toán công ch
ng Anh quc)
đã th
ng nht và ký kết
th
a thun vi
ba trư
ng đi hc
Vi
t Nam. Các Biên bn Ghi
nh
đã đưc ký vi
Tng
Đ
i hc Ngoi thương, Hc
Vi
n Tài
Chính, v
à Trưng Đi hc Kinh tế – Đi hc Đà Nng ti Din
đàn Giáo D
c Vit
Nam
– Anh Quc t
ch
c vào ngày 11 tháng 9 năm 2015 ti
Luân Đôn v
i tham d
c
a Thứ
trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo Bùi Văn Ga, 
các đại diện cấp cao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, cùng với hơn 80
trường đại học Việt Nam và Anh Quốc
.

Tha thun
gi
a ACCA và các trưng đi
h
c s giúp cho sinh viên tt nghip trang
b
k năng cn thiết
khi đi làm vi
c cũng như mang li cơ hi
tr
i nghim
và th
c hành trong môi trưng làm
vi
c thc tin.

   
Đoàn đại diện các trường đại học Việt Nam tham dự diễn đàn  

Helen
Brand, OBE, T
ng Giám đc ACCA,
phát bi
u: “Đây là
nh
ng tha thun mang tính bưc
ngo
t đi vi
ACCA t
i Vit Nam, theo đó ACCA và
các trư
ng đi hc
s
cùng xây dng
chương tr
ình đào to
i chính kế
toán ch
t lưng cao. Nhu cu
đ
i vi nhng
chuyên gia tà
i chính kế
toán có b
ng cp chuyên nghip đang
ngày gia tăng t
i Vit
Nam v
à rng hơn là khu vc
kinh t
ế ASEAN. Vì vy,
vi
c tha thun
ký k
ết vi nhng
trư
ng đi hc
uy tín là nh
m đáp ng nhu cu
đang gia tă
ng cao này.”

TS. Đào Th
Thu Giang, Phó Hi
u trưng,Trưng
Đ
i hc Ngoi
thương cho biết:
“Thô
ng qua chương trình đào to
ưu vi
t này, sinh viên
s
đưc trang b
đ
y đ kiến
th
c lý lun và k
năng th
c hành nn tng
trong
lĩnh vc
i chính – kế
toán – ki
m toán. Chương trình
s
đm bo
cho ngư
i hccó đy
đ
nhng k
năng và ph
m cht chuyên nghip
đ
tr thành mt
chuyên gia ho
t đng trong môi trưng
toàn c
u.”

   
 Lễ ký kết giữa ACCA với trường đại học Ngoại thương   

PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ,
Giám đốc Học Viện Tài Chính, phát biểu: “Sự hợp tác này không chỉ hỗ trợ sinh
viên có cơ hội sở hữu văn bằng nghề nghiệp
danh
tiếng nhất mà còn nâng cao kỹ năng đáp ứng nhu cầu chuyên môn trên toàn thế giới,
từ đó mở ra con đường phát triển nghề nghiệp rộng lớn hơn và cơ hội việc làm
không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên các quốc gia khác.Trong bối cảnh hiện nay,
doanh nghiệp thường tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp đã “sẳn sàng cho công việc”. Các sinh viên
tốt nghiệp ngày nay không chỉ cạnh tranh công việc với sinh viên ở các trường
khác mà còn từ các quốc gia khác đặc biệt trong khu vực ASEAN rộng mở.”

PGS. TS Võ Th
Thúy Anh, Phó Hi
u trưng, Đi
h
c Kinh tế – Đi
h
c Đà Nng cho biết
thêm: “Chúng tôi vô c
ùng vui
m
ng công b v
th
a thun gia chúng tôi và ACCA trong vic lng
ghép m
t chương trình
ngh
nghip đưc
th
a nhn toàn cu
vào trong chương tr
ình đào
t
o ca trưng.
Đây chính là m
t bưc chuyn
ti
ếp ca trưng
Đ
i hc Kinh tế
 trong vic nâng cao trình
đ
chuyên
môn.”

Sinh
vi
ên cn đưc
trang b
nhng k
năng chuyên môn ngh
nghip và thái đ
tích c
c – nhng yêu cu
mà các nhà
tuyn
d
ng đánh giá cao trong vòng
tuy
n dng cùng vi
nhi
u công vic
m
i yêu cu kiến
th
c và k năng chuyên môn. Thông qua các tha
thu
n này, ACCA s giúp
trang b
cho sinh viên tt nghip kiến
th
c và k năng chuyên sâu  trong các lĩnh vc
như qu
n tr doanh nghip,
k
năng lãnh đo, qun
tr
chiến lưc, qun
lý r
i ro, lut kinh doanh, báo cáo tài chính, thuế,
ki
m toán và hơn hết là
tính chuyê
n nghip và đo
đ
c ngh nghip đ
s
n sàng đóng góp vào
s
phát trin ca
doanh nghi
p.” bà Lê Th
H
ng Len, Giám đc khu vc
M
ê ng, ACCA chia s.

ACCA Vit Nam đưc
thành l
p năm 2002 vi mt
văn ph
òng ti
Tp. H
Chí Minh. Đến
năm 2004, ACCA m
thêm mt văn phòng na ti
Hà N
i. T khi thành lp văn phòng, ACCA Vit Nam cũng đã
ký k
ết mt Biên bn
Ghi nh
vi Bi chính, cam kết
cung c
p các khóa hun luyn cho các chuyên gia tài chính thc
hi
n công tác kim toán
nhà nư
c.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng
liên hệ:

 Cô. Trần Duy Cung M

Trưởng Ban Truyền Thông và Tiếp Thị –
ACCA Việ
t Nam

ĐT: +84 (0)8 3910 3488                    

Fax: +84 (0)8 39103
489 

ĐTDĐ: +84 (0)983 028 503

E-mail: my.tran@accaglobal.com

 

1.   
Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Anh quốc

Diễn đàn Việt Nam
– Anh quốc với chủ đề“Kết nối cơ hội vì
quan hệ đối tác giáo dục bền vững
” được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 năm 2015 tại
Luân Đôn bởi Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Đại sứ quán Việt Nam và Hội đồng Anh với sự hỗ trợ của
Ban Giáo Dục Đại Học Anh quốc và Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA).  Diễn đàn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đối
Tác Chiến Lược  Việt Nam và Anh quốc.

2.   
  Về
ACCA

ACCA là Hội nghề nghiệp kế tóan – kiểm tóan quốc tế lớn nhất và
phát triển nhanh nhất thế giới trong ngành Kế toán – Kiểm toán với gần 455.000 học viên
và 178.000 hội viên tại 183 quốc gia trên thếgiới. ACCA đã có trên 100 năm kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp nhỏ
và đã làm việc rất nỗ lực để vận động các chính phủ, người quản lý, nắm quyền, để đạt được lợi ích của doanh nghiệp.
ACCA hỗ trợ các học viên và hội viên của mình, giúp họ xây dựng một nghề nghiệp thành đạt trong kế
toán và kinh doanh bằng những kỹ năng nhà tuyển dụng yêu cầu. ACCA hoạt động thông qua mạng lưới gồm trên
95 văn phòng, trung tâm và hơn 7,110 nhà tuyển dụng có tên tuổi trên toàn thế giới có tiêu chuẩn cao về đào tạo
và phát triển nhân viên. Thông qua những mối quan tâm cộng đồng của mình, chúng tôi khuyến khích các quy chế kế
toán phù hợp và thực hiện những nghiên cứu thích hợp nhằm bảo đảm nghề nghiệp kế toán tiếp tục có uy tín
và ảnh hưởng ngày càng cao.

   ACCA
chí
nh thức đặt văn phòng
đạ
i diện tại TP. Hồ Chí Minh vào
năm 2002 và là Hội nghề
nghip quốc tế đầu tiên có văn phòng
đạ
i diện tại Việt Nam. Vào tháng
4 năm 2012, ACCA đã  ký Bi
ên
Bản hợp tác với Bộ T
ài Chính trong vic phối
hợp tổ chức kỳ
thi phối hợp cấp chứng ch
KTV Cấp Nh
à Nước. Biên bản này thay thế cho Biên bản thỏa thuận được ký kết vào năm 2003,
gia hạn lần 2 vào tháng 1 năm 2009. ACCA mở văn ph
òng
đạ
i diện tại Hà Nội vào năm 2004. ACCA cũng đã ký
biên bản hợp tác với Kiểm toán Nhà nước vào tháng 1/2009. Trong những nă
m qua, con s
học viên và hội viên ACCA tại Việ
t Nam đã tăng lên
nhanh chóng: từ trên 100 học viên và 11 hội viên vào đầu năm 2002, đến nay ACCA
đã có hơn 8,500 học viên và 800 hội viên tại Việ
t Nam.
 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *