Tin trong nước

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Tiêu đề VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI Ngày đăng 2015-09-07
Tác giả Admin Lượt xem 200

Sau
đây là những thông tin, văn bản pháp luật nổi bật về tiền lương, bảo hiểm vừa
cập nhật được từ ngày 01 – 05/9/2015:
 
1. Tăng lương tối thiểu vùng từ năm
2016

Ngày 03/9/2015, Hội đồng Tiền lương Quốc gia
thống nhất trình lên Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng kể từ năm
2016 như sau: 

– Vùng I: 3.500.000 đồng
– Vùng II: 3.100.000 đồng
– Vùng III: 2.700.000 đồng
– Vùng IV: 2.400.000 đồng
Như vậy, so với mức lương hiện hành tại Nghị định
103 năm 2014 thì mặt bằng lương
tối thiểu vùng dự kiến áp dụng từ năm 2016 tăng trung bình 12.4%.

Sắp tới, Chính phủ sẽ căn cứ vào thông tin này
để ban hành Nghị định mới về tiền lương tối thiểu vùng thay thế cho Nghị định
103.

2. Thủ tục khám, chữa
bệnh bảo hiểm y tế

Từ ngày 15/10/2015, Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (BHYT)
đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu bắt
đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, thủ tục khám, chữa bệnh BHYT được thực
hiện như sau:

– Được thực hiện theo Điều 28 của Luật BHYT đã
được sửa đổi, bổ sung.

– Trường hợp đi công tác, nghỉ phép ngoài quy
định nêu trên thì phải xuất trình thêm giấy công tác, hoặc giấy nghỉ phép còn
giá trị sử dụng, chậm nhất là trước khi ra viện.

– Trường hợp làm nhiệm vụ đột xuất hoặc hành
quân dã ngoại ngoài quy định nêu trên phải xuất trình thêm giấy giới thiệu của
đơn vị quản lý, chậm nhất là trước khi ra viện.

– Trường hợp người tham gia BHYT thuộc đối tượng
khác được tuyển chọn vào Quân đội, Công an, tổ chức cơ yếu thuộc các đối tượng
quy định tại Điều 2 Nghị định này, trong thời gian chưa được cấp thẻ BHYT mà đi
khám, chữa bệnh phải xuất trình giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh và lệnh
gọi nhập ngũ, hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền.

– Trường hợp đang trong thời gian chờ cấp lại,
đổi thẻ BHYT thì phải xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị có ghi rõ mã thẻ
BHYT hoặc giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi phát hành thẻ BHYT. 

3. Hướng dẫn về tham
gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề

Ngày 03/9/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội vừa ban hành Công văn 3526/LĐTBH-BHXH
hướng dẫn về việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề, học
việc.

Theo đó, người học nghề, tập nghề không thuộc
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài những thông tin
nổi bật về tiền lương, bảo hiểm nêu trên, trong tuần qua Hội Kế toán và Kiểm toán
Việt Nam còn cập nhật được nhiều văn bản nổi bật khác như là:

4. Hướng dẫn mới về
mua bán vàng miếng

Theo Thông tư 12/2015/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư
06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong
nước:

– Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tạm ngừng giao dịch
mua bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong vòng 3 tháng kể
từ thời điểm phát hiện một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều
5  của Thông tư 06. 

– NHNN tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng
đối với tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng bị đặt trong tình
trạng kiểm soát đặc biệt trừ trường hợp:

Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng có
văn bản đề nghị NHNN cho phép tổ chức tín dụng mua, bán vàng miếng với NHNN,
chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng mua, bán vàng miếng với NHNN.

Thông tư 12/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 28/8/2015.

5. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu
ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste

Ngày 27/8/2015, Bộ Tài chính
ban hành Thông tư 131/2015/TT-BTC sửa
đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ
các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00.
Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng
hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tăng từ 0% lên 2%.
Thông tư 131/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2015.

Theo Thưvienphapluat

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *