Nghiên cứu trao đổi

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG, HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM

Tiêu đề MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH, ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG, HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM Ngày đăng 2020-06-11
Tác giả Admin Lượt xem 2482

Ngày nay, để có thể tồn tại trong môi trường kinh doanh có nhiều biến động, doanh nghiệp phải nhận diện được vị thế của mình cũng như định rõ mục tiêu chiến lược và hoạt động thực sự hiệu quả. Hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh với việc nhấn mạnh vào thước đo phi tài chính sẽ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu trên. Thông qua vận dụng lý thuyết bất định, nghiên cứu này sẽ khám phá liệu chiến lược kinh doanh và định hướng khách hàng có phải là động cơ khiến doanh nghiệp vận dụng nhiều/ít thước đo phi tài chính hay không.
Bằng việc khảo sát 100 doanh nghiệp sản xuất vừa và lớn tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận trong năm 2019 cùng với việc vận dụng mô hình phương trình cấu trúc dựa trên bình phương tối thiểu từng phần – PLS-SEM, kết quả nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp sẽ đạt hiệu quả hoạt động kinh doanh cao hơn khi chiến lược kinh doanh phù hợp với mức độ vận dụng thước đo phi tài chính. Cụ thể, chiến lược tạo sự khác biệt có quan hệ cùng chiều, trong khi chiến lược dẫn đầu chi phí có quan hệ ngược với việc vận dụng thước đo phi tài chính. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đi đến nhận định rằng, định hướng khách hàng không đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và việc vận dụng thước đo phi tài chính.
Từ khoá: Hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh, định hướng thị trường, thước đo phi tài chính
Abstract
Today, in order to survive in the volatile business environment, firms must identify their position, clearly define strategic goals as well as efficiently operate. The performance measurement system (PMS) with the emphasis on non-financial measures will help the firms achieve these things.Through applying the contingency theory, this research will empirically investigate whether business strategies and customer orientation motivate the firms to use non-financial measures in order to improve their performance.
With 100 observations from 100 medium and large-sized manufacturers in Ho Chi Minh City and neighbouring provinces in 2019 analyzed by the partial least squares – structural equation model (PLS-SEM), regression results confirmed that the firm with a high fit between business strategy and the use of non-financial measures attained a significantly high performance. Specifically, consistent with prior studies, there was a positive (negative) relationship between differentiation (low-cost) strategy and organisational performance through the use of non-financial measures of performance. In addition, the study also stated that customer orientation did not moderate the relationship between differentiation strategy and the use of non-financial measures.
Keywords: Performance measurement system; Business strategy; Customer orientation; Non-financial measures.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 198, Tháng 3/2020 của Ths. Lê Hoàng Oanh*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *