Nghiên cứu trao đổi

CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ ĐƯỢC VẬN DỤNG TRONG THẾ HỆ KIỂM TOÁN MỚI

Tiêu đề CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ ĐƯỢC VẬN DỤNG TRONG THẾ HỆ KIỂM TOÁN MỚI Ngày đăng 2020-06-11
Tác giả Admin Lượt xem 1313

Công nghiệp 4.0 đang tác động đến các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất, thương mại và dịch vụ. Công nghiệp 4.0 với sự ra đời của những công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành công nghiệp; trong đó, có thể kể đến ngành dịch vụ kiểm toán. Bài viết đi vào phân tích những đặc điểm cơ bản của Công nghiệp 4.0 và những công nghệ cơ bản sẽ được vận dụng trong thế hệ kiểm toán mới: Kiểm toán 4.0 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Từ khóa: Công nghiệp 4.0, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, kiểm toán 4.0, kiểm toán tương lai, kiểm toán thế hệ mới
Abtract
Industry 4.0 is changing and affecting almost all businesses in all areas from research and development to manufacturing, trade and services. Industry 4.0 with the introduction of modern technologies has helped improve the performance of industries, including the audit industry. Therefore, the objective of this paper is to identify the basic characteristics of Industry 4.0 and the basic technologies that will be applied in the new generation of auditing: auditing 4.0 in the world in general and Vietnam in particular.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 198, Tháng 3/2020 của Ths. Nguyễn Thị Khánh Vân*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *