Hoạt động trung ương hội

Mời tham dự khóa tập huấn hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất theo TT202/2014/TT-BTC

Tiêu đề Mời tham dự khóa tập huấn hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất theo TT202/2014/TT-BTC Ngày đăng 2015-05-12
Tác giả Admin Lượt xem 330

 

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Số:     /HKT-QLHN

V/v: Mời tham dự
khóa tập huấn hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC

 hợp nhất theo TT202/2014/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do
– Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 4  tháng  05  năm 2015

Kính gửi:   – Tổng
Giám đốc,  Kế toán trưởng Tập đoàn, Tổng
Công ty, DN

   – Giảng
viên các trường Đại học, Cao đẳng;

            Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã
ban hành Thông tư số 202/2014/TT – BTC 
về hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thay
thế Thông tư 161/2007/TT-BTC, Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp tập huấn để giúp Doanh nghiệp nắm
bắt kịp thời thay đổi  của thông tư này
và chủ động thực hiện tốt nhất, cụ thể:

 Người trình bày: 1 trong 3 giảng viên sau:

            PGS.TS Mai Ngọc Anh; PGS.TS Nguyễn
Phú Giang; PGS,TS Chúc Anh Tú;

Nội dung: –
Những điểm mới của phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất;

                 
– Trao đổi và giải đáp những vướng mắc của học viên.

Thời gian: 2 ngày, dự kiến ngày 30, 31/05/2015,
bắt đầu từ 8h00  ngày 30/05/2015  

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Kho bạc
Nhà nước Hai Bà Trưng, 380 Trần Khát Chân, HN 

Kinh phí
lớp học  (
bao gồm tài liệu, diễn giả và Tea Break):  2.000.000đ/1 người/2 ngày

(Có phát hành
hóa đơn cho học viên)

 Học viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng số 192
đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc nộp tại lớp học, hoặc chuyển khoản theo
Tài khoản:

Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học kế
toán; TK 1460201024310

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn VN – CN Nam Hà Nội

(đề
nghị photo giấy chuyển tiền khi đến lớp học)

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên
được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp học trước ngày 29/05/2015
cho:

Hội
Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 192 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Fax:
043 8686722

Chị
Đàm Lệ Dung: 098.596.1828; 04.38689347; Emai: vaavietnam@gmail.com

Chị Ngô Thị Thủy:
098.909.8686;  043.8686714, Email: ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com 

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo
mẫu gửi kèm thông báo này (trang sau), gửi email hoặc fax theo địa chỉ trên.

           

 

TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHỦ TỊCH

                                                       (Đã ký)

    

    
PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ

LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC NGÀY 30, 31/05/2015

Tại: Kho Bạc Nhà nước Hai Bà Trưng, 380 Trần Khát Chân, Hà Nội

 

Tên đơn
vị:……………………………………………………………………

Địa
chỉ:……………………………………………………………………….

Mã số thuế :………………………………………………………………………………………..

 

Họ tên người tham dự

Điện thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Học viên vui lòng đăng ký theo mẫu và gửi về:

Hội
Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 192 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Fax:
043 8686722

Chị
Đàm Lệ Dung: 098.596.1828; 04.38689347; Emai: vaavietnam@gmail.com

Chị
Ngô Thị Thủy: 098.909.8686;  043.8686714,
Email: ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com 

                                                            Xác nhận của đơn vị hoặc người tham dự                         

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *