Hoạt động trung ương hội

TB lớp Tập huấn Chế độ kế toán mới, TT200/2014/TT-BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

Tiêu đề TB lớp Tập huấn Chế độ kế toán mới, TT200/2014/TT-BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC Ngày đăng 2015-05-12
Tác giả Admin Lượt xem 615

 

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM
TOÁN

VIỆT NAM

 

Số:  668
/HKT-TT

V/v: TB lớp Tập huấn Chế độ kế toán mới,
TT200/2014/TT-BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do
– Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 11  tháng  05  năm 2015

           

Kính gửi:        Tập
đoàn, Tổng Công ty, Công ty, trường Đại học, cao đẳng

            Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã
ban hành Thông tư số 200/2014/TT – BTC 
về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán DN thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp
ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/01/2015. Để giúp cho đội ngũ kế toán các Công ty, DN nắm bắt kịp thời
các nội dung mới của Chế độ kế toán DN, tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị ngay
từ đầu năm 2015. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp tập huấn tại Hà
Nội  vào ngày 28, 29/5/2015, cụ thể:

Người trình bày:        PGS.TS
Nguyễn Phú Giang, Trưởng Bộ môn Kế toán -Kiểm toán- 

                                    Trường Đại học
Thương Mại

Thời gian:                 
Từ 8h00  ngày 28, 29/5/2015 (Thứ 5,6)

Địa điểm: Tầng 6, Kho bạc NN Hai Bà Trưng, 380 Trần Khát Chân, HBT, Hà  Nội

Nội
dung
:  Giới
thiệu những quy định mới của Chế độ kế toán DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC;
Hướng dẫn cụ thể về tài khoản  kế toán và
phương pháp kế toán, có ví dụ minh họa theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC;
Hướng dẫn cách lập và trình bày BCTC theo mẫu biểu mới; Hướng dẫn phân biệt thu
nhập chịu thuế và thu nhập kế toán;

           Kinh phí lớp học: 1.500.000đ/1 người . Có phát hành hóa đơn cho học
viên.

Học viên có thể nộp tiền mặt tại tại lớp học, hoặc chuyển khoản qua TK:

Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán; 1460201024310

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN – CN Nam Hà Nội

(đề nghị photo giấy chuyển tiền khi
đến lớp học)

Để chuẩn bị phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự
lớp học theo mẫu gửi kèm thông báo này (trang sau), gửi email hoặc fax  trước
ngày 28/05/2015

cho:

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 192 Giải Phóng, Thanh
Xuân, Hà Nội

Chị Đàm Lệ Dung: 098.596.1828; 04.38689347; Emai: vaavietnam@gmail.com

Chị Ngô Thị Thủy: 098.909.8686;  043.8686714, Email:
ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com 

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này (trang
sau), gửi email hoặc fax theo địa chỉ trên.

 

TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHỦ TỊCH

                                       (Đã ký)

 

  PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ

LỚP ĐÀO TẠO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
DN MỚI NGÀY 28,29/5/15

Tại: Hội trường Kho bạc Nhà nước Quận Hai Bà Trưng,

tầng 6, số 380
Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà  Nội

 

Tên đơn
vị:……………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Mã số
thuế :………………………………………………………………………………………..

 

Họ tên người tham dự

Điện thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Học viên vui lòng đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ email:

vaavietnam@gmail.com

ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com

                                                            Xác nhận của đơn vị hoặc người tham dự                                     

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *