Nghiên cứu trao đổi

NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG THỜI ĐẠI SỐ VÀ YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Tiêu đề NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG THỜI ĐẠI SỐ VÀ YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ngày đăng 2020-08-10
Tác giả Admin Lượt xem 481

Trong phạm vi bài viết, tác giả nghiên cứu về 6 năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị cần có trong thời đại số, bao gồm: (1) Chiến lược, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện; (2) Báo cáo và kiểm soát; (3) Dữ liệu và phân tích; (4) Nhạy bén kinh doanh; (5) Kỹ năng lãnh đạo và (6) Giá trị đạo đức nghề nghiệp; đồng thời, phân tích và so sánh các năng lực này với thực trạng nội dung đào tạo các học phần kế toán quản trị tại các trường đại học. Từ đó, tác giả đề xuất một số nội dung đổi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với nhân lực chất lượng cao của ngành kế toán.
Từ khoá: Kế toán quản trị, năng lực kế toán quản trị, đào tạo kế toán.
Abstract
The paper studies 6 required competences of management accountant in digital era, they are: (1) Strategy, planning and performance; (2) Reporting and Control, (3) Technology and analytics, (4) Business Acument and operation, (5) Leadership, and (6) Professional ethics and values. It also analyzes and compares these competences with current education of management accounting in universities and recommend some updates to improve knowledge and skills of graduateds.
Key words: Management accounting, management accounting competences, education in accounting.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của TS. Đặng Thị Huyền Hương* –  Trường Đại học Ngoại Thương

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *