Hoạt động trung ương hội

ÔNG PHẠM CÔNG THAM – PHÓ CHỦ TICH, KIÊM TỔNG THƯ KÝ HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐÃ TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ LÃNH ĐẠO CÁC CÔNG TY

Tiêu đề ÔNG PHẠM CÔNG THAM – PHÓ CHỦ TICH, KIÊM TỔNG THƯ KÝ HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐÃ TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ LÃNH ĐẠO CÁC CÔNG TY Ngày đăng 2015-06-29
Tác giả Admin Lượt xem 409

Ngày 24/06/2015 Ông Phạm Công Tham, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã tiếp và làm việc với Tổng giám đốc và lãnh đạo các Công ty: Công ty TNHH KẾ TOÁN AGS và Công ty TNHH I-GLOCAL.
         
Tại cuộc làm việc, Công ty TNHH KẾ TOÁN AGS đã quan tâm tìm hiểu các hoạt động quản lý hành nghề Kế toán của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, những quy định về cập nhật kiến thức, quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, Công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ của Hội, các tiêu chuẩn về xét khen thưởng và công tác tổng kết đánh giá, vinh danh danh hiệu nghề nghiệp đối với doanh nghiệp dịch vụ kế toán. Qua buổi làm việc Công ty đã đánh giá cao công tác quản lý của Hội và hứa sẽ tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển thị trường dịch vụ, tham gia các hoạt động của VAA và của Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) tổ chức, chấp hành tốt chế độ báo cáo, và xin được gia nhập hội viên tổ chức của Chi hội kế toán hành nghề Việt nam.
 
Công ty TNHH I-GLOCAL đã thay mặt cho 8 Công ty có vốn đầu tư nước ngoài bày tỏ sự quan ngại đối với dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kế toán 2003, đặc biệt là điều khoản quy định Kế toán viên hành nghề phải đảm bảo tỷ lệ góp vốn  chiếm trên 50% vốn điều lệ của Công ty, và các thành viên là tổ chức không được nắm giữ quá 35% vốn điều lệ. Điều này sẽ khiến cho phần lớn các công ty kế toán, đặc biệt là các công ty kế toán có vốn đầu tư nước ngoài phải đóng cửa. Công ty bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với quy định này và xin được báo cáo các kiến nghị lên các cơ quan Nhà nước của Việt Nam.
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng ý kiến của Công ty đã phản ảnh đúng tình hình thực tế của đa số doanh nghiệp dịch vụ kế toán đang đăng ký hành nghề Kế toán tại VAA. Với trách nhiệm của Hội nghề nghiệp, VAA đã ghi nhận các kiến nghị của Công ty để kiến nghị lên các cơ quan Nhà nước của Việt Nam xem xét, nhằm đảm bảo dự thảo luật sau khi được Quốc Hội thông qua và công bố sẽ đi vào cuộc sống, tạo điều kiện và môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp dịch vụ kế toán và thị trường dịch vụ kế toán không ngừng phát triển, cũng như thu hút được nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, 
 
Phạm Công Tham, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAA


Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *