Hoạt động trung ương hội

Ban thường vụ BCH TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã họp hội nghị lần thứ 2 khóa V

Tiêu đề Ban thường vụ BCH TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã họp hội nghị lần thứ 2 khóa V Ngày đăng 2015-06-29
Tác giả Admin Lượt xem 242

Ngày 18/06/2015 tại Văn phòng VAA, Ban thường vụ BCH TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã họp hội nghị Ban thường vụ lần thứ 2 khóa V. Đ/C PGS-TS Đặng Văn Thanh Chủ tịch Hội đã chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã nghe đ/c Phạm Công Tham, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAA trình bào “BÁO CÁO MỘT SỐ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TỪ HỘI NGHỊ TW III, KHÓA V. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNGCUỐI NĂM 2015” (có báo cáo kèm theo). Sau khi nghe báo cáo, các đ/c Ủy viên Thường vụ đã sôi nổi thảo luận và đ/c Chủ tịch đã kết luận như sau:

1-
Thông qua báo cáo trên, thường trực Hội sẽ hoàn thiện và gửi báo cáo đến các thành viên BCH, BTV VAA

2-
Về đề án Tổng hội, Thường trực Hội đã hoàn thiện, tuy nhiên việc triển khai thực hiện có khó khăn là : Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ thì Hội phải có 10 pháp nhân trực thuộc mới đủ điều kiện nâng cấp thành Tổng Hội (không kể các Hội kế toán các tỉnh, Thành phố). Trước tình hình đó, Ban thường vụ nhất trí tạm dừng “Đề án nâng cấp Hội thành Tổng hội”.

3-
Ban thường vụ đánh giá cao kết quả hoạt động của Câu lạc bộ KTTTQ nhiệm kỳ V, kết quả của Đại hội đại biểu CLB và sự nỗ lưc cố gắng của Ban Chủ nhiêm CLK, đặc biệt là các đ/c trong bộ phận Thường trực Ban chủ nhiệm. Ban Thường vụ giao nhiệm vụ cho Ban chủ CLB nhiệm nhiệm kỳ VI cần nhanh chóng ổn định tổ chức, tổ chức tốt các kỳ sinh hoạt CLB định kỳ hàng năm và tổ chức các cuộc sinh hoạt CLB theo từng chuyên đề. Phấn đấu xây dựng CLB và tổ chức các hoạt động của CLB tốt hơn, đa dạng, phong phú hơn.

4-
Ban thường vụ khẳng định việc tiếp tục tham gia Ifac là cần thiết cho nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam và cho Hội. Hội cần đàm phán với lãnh đạo Ifac để đạt được thỏa thuận mức nộp niên niễm hợp lý hàng năm

5-
Về bảo vệ quyền lợi cho hội viên: Hiên tại có nhiều tổ chức và hội viên đề nghị xem lại nhiều nội dung không hợp lý và khó có thể triển khai trong năm 2015 của Thông tư 200 TT-BTC/2014 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính như: Vấn đề quan hệ giữa thông tư 200 và Luật Kế toán đang chuẩn bị trình Quốc hội sửa đổi bổ sung; vấn đề thời gian áp dụng không phù hợp và không thống nhất; Vấn đề hạch toán ngoại tệ không hợp lý; và một số vấn đề chuyên môn khác… Ban thường vụ đề nghị Lãnh đạo Hội cần tổ chức đối thoại giữa các đơn vị, hội viên với cơ quan soạn thảo thông tư của Bộ Tài chính, sau khi đối thoại nếu còn tồn tại các vấn đề không thể triển khai được, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, thì Hội cần có công văn báo cáo kiến nghị của các đơn vị và Hội viên lên Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết.

6-
Công việc 6 tháng cuối năm của Hội cần tập trung triển khai
– Làm tốt việc phản biện các luật, đăc biệt chú ý Luật Kế toán, Luật Dân sự , Luật về Hội. Thực hiện phản biên các văn bản pháp luật khác của các cơ quan Nhà nước. 
   – Công tác đào tạo, bồi dưỡng cần được tiếp tục đẩy mạnh, Trung tâm TV&NCKHKT cần nâng cao chất lượng đào tạo cho dự án Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Trung tâm cần có chương trình hành động và có biện pháp quyết liệt để tăng cường công tác đào tạo, nâng cao uy tín và thương hiệu đào tạo của Hội, đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao kiến thức, cập nhật kiến thức mới và kinh nghiệm nghề nghiệp  cho hội viên, tạo nguồn kinh phí góp phần nâng cao năng lực tài chính cho Hội
  – Chuẩn bị lực lượng để tiếp nhân nhiệm vụ tổ chức thi cho kế toán viên hành nghề. Giao đ/c Hà Thị Tường Vy xây dựng đề án tổ chức thi cho kế toán viên hành nghề, trình lãnh đạo Hội dự thảo lần thứ nhất trong tháng 7/2015.
  – Cac nhiệm vụ khác thực hiện theo chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 đã nêu trong báo cáo trên

Phạm Công Tham, Phó chủ tịch, Tổng thư ký VAA

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *