Tin trong nước

Phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính theo thông lệ quốc tế

Tiêu đề Phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính theo thông lệ quốc tế Ngày đăng 2014-12-09
Tác giả Admin Lượt xem 282

Để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng của công tác thống
kê tài chính, Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược
phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại
Quyết định 3036/QĐ-BTC.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch nhằm phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính tập
trung, thống nhất, gắn liền với hệ thống thống kê kinh tế quốc dân và hệ thống
thống kê tiền tệ của Nhà nước, phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về
Thống kê tài chính Chính phủ nhằm thu thập đầy đủ thông tin thống kê tài chính
trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, phục vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát
triển kinh tế – xã hội, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu câu về phân tích, đánh
giá, hoạch định và điều chỉnh chính sách trong quản lý, điều hành nền tài chính
quốc gia của Bộ Tài chính, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhu cầu sử dụng thông tin
thống kê tài chính của tổ chức, cá nhân khác trong nước và quốc tế.

Để thực hiện được kế hoạch, bên cạnh những giải pháp về hoàn thiện
khuôn khổ pháp lý, cơ chế phối hợp; giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ thống
kê; tổ chức phát triển nguồn nhân lực… thì Bộ Tài chính sẽ tập trung vào triển
khai các giải pháp ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo đó, Bộ Tài chính tổ chức triển khai Kế hoạch ứng dụng công
nghệ thông tin ngành Tài chính giai đoạn 2011-2020 và các năm tiếp theo để tạo
nền tảng cho triển khai công tác thống kê tài chính trên cơ sở ứng dụng
công nghệ thông tin đối với các nghiệp vụ của ngành Tài chính, tạo lập hệ thống
số liệu và dữ liệu thống kê tài chính có độ chính xác và tin cậy cao.

Tổ chức xây dựng, phát triển và nâng cao khả năng cung cấp thông
tin của hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia; xây dựng cơ chế tổng hợp dữ
liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo tính kết 1 nối, tích hợp tất cả
các dòng dữ liệu tài chính Chính phủ tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính
và các Bộ, ngành liên quan, cung cấp dữ liệu đầu vào cho các công cụ khai thác
và phân tích dữ liệu; tăng cường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển, nâng cấp phần mềm ứng dụng trong
thu thập, xử lý và tổng hợp, phân tích và dự báo, truyền đưa, lưu giữ và phổ
biến thông tin thống kê trong các lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính; xây
dựng và triển khai phần mềm Báo cáo thống kê cho các Sở Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 năm 2014.

( Theo Bộ Tài chính)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *