Tin trong nước

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế.

Tiêu đề Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế. Ngày đăng 2012-11-22
Tác giả Admin Lượt xem 201

 

Đáp ứng đủ 4 điều kiện mới được ân hạnthuế 275 ngày

 

Theo đó, tại Điều 1, Khoản 11 của Luật đãsửa đổi, bổ sung Điều 42 của Luật Quản lý Thuế hiện hành theo hướng, giữ nguyênquy định thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tưnhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Nhưng, doanh nghiệp muốn được áp dụngquy định này phải đáp ứng đủ 4 điều kiện. Một là, có cơ sở sản xuấthàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam. Hai là, có hoạt động xuấtkhẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất hai năm liên tục tính đến ngày đăng kýtờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế; nợ tiềnthuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt. Ba là, tuân thủ pháp luật về kế toán,thống kê; và bốn là, thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của phápluật.

 

Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêutrên nhưng được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì thời hạn nộpthuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng không quá 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờkhai hải quan và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh. Trườnghợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên hoặc không được tổ chức tín dụng bảolãnh thì phải nộp thuế trước khi được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa.

 

Luật cũng quy định hàng hóa kinh doanh tạmnhập, tái xuất phải nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhậpkhẩu hàng hóa. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thìthời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngàyhết thời hạn tạm nhập, tái xuất và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảolãnh.

 

Hàng hóa không thuộc các điều khoản nhưtrên thì phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Trườnghợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặcgiải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày được thông quanhoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế theo quy định tại khoản 32, Điều 1của Luật này. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khaihải quan.

 

Các trường hợp đã được tổ chức tíndụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế vàtiền chậm nộp (nếu có), thì tổ chức nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế vàtiền chậm nộp thay cho người nộp thuế.

 

Kiểm tra sau hoàn thuế trong thời hạn 10năm

 

Khoản 18, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Quản lý Thuế vừa được Quốc hội thông qua quy định cụ thể 7trường hợp thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Đối với hồ sơ thuộc diệnhoàn thuế trước, kiểm tra sau, chậm nhất là sáu ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế theo đềnghị của người nộp thuế; trường hợp không đáp ứng điều kiện hoàn thuế trước,kiểm tra sau thì thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chuyển hồ sơsang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông báo lý do không hoàn thuế.

 

Về thời hạn kiểm tra sau hoàn thuế đối vớihồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau, Luật sửa đổi, bổ sung quy định việc kiểmtra sau hoàn thuế phải được thực hiện trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày có quyếtđịnh hoàn thuế đối với 4 trường hợp: Một, cơ sở kinh doanh kê khai lỗ hai nămliên tục hoặc có số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu. Hai, cơ sở kinh doanh được hoànthuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản; kinh doanh thương mại, dịch vụ. Ba,cơ sở kinh doanh thay đổi trụ sở từ hai lần trở lên trong vòng mười hai thángkể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước. Bốn, cơ sở kinh doanh có sựthay đổi bất thường giữa doanh thu tính thuế và số thuế được hoàn trong giaiđoạn mười hai tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước.

 

Đối với trường hợp không thuộc quy địnhnhư trên, việc kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lýrủi ro trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế. Đối với hồ sơthuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là bốn mươi ngày, kể từngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoànthuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không hoànthuế. Quá thời hạn quy định, nếu việc chậm ra quyết định hoàn thuế do lỗicủa cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn, cơ quan quản lý thuếcòn phải trả tiền lãi theo quy định của Chính phủ.

 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày1/7/2013. Đối với các khoản tiền thuế nợ, tiền phạt còn nợ không có khảnăng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007, Chính phủ tổ chức thực hiê%3ḅnxoá nợ và báo cáo Quốc hội kết quả đối với các trường hợp: Tiền thuếnợ, tiền phạt của hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợthuế, đã ngừng kinh doanh; Tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước đãcó quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền; tiền thuế nợ, tiền phạt củadoanh nghiê%3ḅp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữuvà pháp nhân mới không chịu trách nhiê%3ḅm đối với các khoản nợ thuếnày./.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *