Tin trong nước

Quy chế Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của Bộ Tài chính

Tiêu đề Quy chế Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của Bộ Tài chính Ngày đăng 2012-10-28
Tác giả Admin Lượt xem 170

Nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế được thuận lợi nhất, đồng thời đảm bảo giám sát được công chức thuế trong việc thực hiện giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế, Bộ Tài  chính vừa ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”.   

Các thủ tục hành chính thuế được quy định tại Quy chế này bao gồm: Đăng ký thuế và cấp mã số thuế; Đăng ký thay đổi phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng và các văn bản đăng ký khai thuế, nộp thuế khác theo quy định; Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; Gia hạn nộp thuế; Miễn thuế, giảm thuế; Hoàn thuế; Xác nhận nghĩa vụ thuế; Nộp hồ sơ khai thuế; Các tài liệu khác gửi cơ quan thuế theo quy định. 

Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp người nộp thuế hoặc được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thuế của người nộp thuế  theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (sau đây gọi chung là cơ quan thuế quản lý trực tiếp) có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế. 

Cơ quan thuế cấp trêncó trách nhiệm giải quyết các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chínhsách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế đã được cơ quan thuế quản lý trựctiếp giải quyết nhưng người nộp thuế không đồng ý với nội dung giải quyết củacơ quan thuế đó. 

Quy chế cũng quy định người nộp thuế phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát công chức thuế, cơ quan thuế thực hiện theo đúng các quy định và phản ảnh kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà của công chức thuế trong việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu, thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế trực tiếp với Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp hoặc qua hộp thư góp ý, qua điện thoại của đường dây nóng, qua hộp thư điện tử của cơ quan thuế các cấp.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *