Tin trong nước

Rộng đường cho VAMC bán nợ xấu

Tiêu đề Rộng đường cho VAMC bán nợ xấu Ngày đăng 2015-04-23
Tác giả Admin Lượt xem 347

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang tổ
chức lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư
19/2013/TT-NHNN về quy định mua bán và xử lý nợ xấu của Công ty quản lý tài sản
của các TCTD Việt Nam (VAMC). Theo đó, có khá nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ
sung nhằm tháo gỡ vướng mắc cho VAMC trong quá trình bán nợ xấu đã mua.

Cụ
thể, việc bán khoản nợ xấu sẽ được thực hiện theo phương thức chào giá cạnh
tranh. Theo đó, VAMC được tự định giá, hoặc thuê tổ chức độc lập định giá khoản
nợ xấu để xác định giá chào bán khoản nợ xấu. Sau đó, VAMC sẽ công bố thông tin
chi tiết về khoản nợ xấu, trên trang thông tin điện tử của NHNN và của VAMC
theo hình thức chào giá cạnh tranh. VAMC cũng được phát hành trái phiếu để mua
nợ xấu theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch được NHNN phê duyệt và không
phải áp dụng quy định về nguyên tắc, điều kiện phát hành.

Bên
cạnh đó, để tạo sự linh hoạt cho VAMC trong xử lý các khoản nợ xấu, NHNN cũng
quy định cụ thể việc phát hành trái phiếu của VAMC. Theo đó, trái phiếu của
VAMC được xác định tương ứng với thời gian mà VAMC dự kiến xử lý được khoản nợ
xấu và được gia hạn khi cần thiết với hệ số rủi ro của trái phiếu là 0% để đảm
bảo tính chất “tương đương tiền” của trái phiếu này. Đồng thời, cho phép trái
phiếu đặc biệt được phát hành bằng đồng Việt Nam có lãi suất bằng 0% và có thời
hạn tối đa 05 (năm) năm. Trường hợp phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu
của các tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án tái cơ cấu hoặc gặp khó khăn
về tài chính thì thời hạn của trái phiếu đặc biệt tối đa không quá 10 (mười)
năm”. 

Ngoài
ra, dự thảo thông tư cũng giao quyền cho VAMC xem xét, quyết định cơ cấu lại
các khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường để thu hồi vốn theo hướng
giảm các điều kiện chặt chẽ. Đặc biệt, để tạo cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn
hiện hành của VAMC, dự thảo thông tư bổ sung quy định về việc bán nợ cho nhà
đầu tư nước ngoài.  Theo đó, trường hợp bán nợ cho người không cư trú,
VAMC thực hiện dịch vụ đầu mối thanh toán cho khách hàng vay, bên mua nợ và
tuân thủ theo quy định cũng như văn bản pháp lý có liên quan.

(Theo
tapchithue.com.vn)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *