Nghiên cứu trao đổi

SỬ DỤNG CÁC TỶ SỐ TRUYỀN THỐNG VÀ TỶ SỐ DÒNG TIỀN KHI ĐÁNH GIÁ THANH KHOẢN DNNY TRÊN HOSE

Tiêu đề SỬ DỤNG CÁC TỶ SỐ TRUYỀN THỐNG VÀ TỶ SỐ DÒNG TIỀN KHI ĐÁNH GIÁ THANH KHOẢN DNNY TRÊN HOSE Ngày đăng 2020-07-15
Tác giả Admin Lượt xem 261

Nghiên cứu thực hiện kiểm tra vị thế thanh khoản của các DN niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) bằng cách sử dụng các tỷ số thanh khoản truyền thống so sánh với các tỷ số dòng tiền được phát triển trong các nghiên cứu trên thế giới thời gian gần đây. Kết quả kiểm định trung bình cho mẫu cặp T-test cho thấy, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các tỷ số truyền thống và các tỷ số dòng tiền. Kết quả phân tích khác biệt trung bình Anova cho thấy, có sự khác biệt đáng kể về xu hướng thanh khoản giữa các DN thuộc các ngành nghề khác nhau niêm yết trên Sàn Giao dịch TP.HCM.
Hàm ý của các kết quả thực nghiệm trong nghiên cứu này cho thấy rằng, việc phân tích tính thanh khoản của DN không nên chỉ áp dụng các tỷ số truyền thống dựa trên bảng cân đối kế toán, mà cần phải được phát triển bằng cách sử dụng bổ sung các tỷ số dựa trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ để có đánh giá toàn diện hơn về tình hình thanh khoản của DN.
Từ khóa: Thanh khoản, tỷ số truyền thống, tỷ số dòng tiền, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Abstract
This study examines the liquidity position of listed firms on the Ho Chi Minh Stock Exchange using the traditional liquidity ratios compared to the cash flow ratios developed in some researches in the world recently. The paired sample t-test results show that there is a statistically
significant difference between traditional ratios and cash flow ratios.
The one-way anova results show that there is a significant difference in liquidity trend between firms of different industries listed on Ho Chi Minh Stock Exchange. The implications of the empirical results in this study indicate that liquidity analysis should not only using traditional ratios based on the Balance Sheet but also should be developed by using
ratios based on the Cash Flow Statement for a more comprehensive
assessment of the firm’s liquidity situation.
Key words: Liquidity, traditional liquidity ratios, cash flow ratios, Cash flow Statement.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 200, Tháng 5/2020 của Ths. Nguyễn Phương Hà* – GS.TS. Trương Bá Thanh**

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *