Nghiên cứu trao đổi

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HÃNG KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM

Tiêu đề TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HÃNG KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM Ngày đăng 2021-03-09
Tác giả Admin Lượt xem 286

Trong thời đại hội nhập kinh tế hướng tới toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển của trí tuệ thông minh nhân tạo, công nghệ thông tin (CNTT) đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các dịch vụ được cung cấp bởi các hãng kiểm toán độc lập (KTĐL). Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nghiên cứu về tác động của CNTT tới hiệu quả hoạt động của các hãng KTĐL. Do vậy, bài viết này tập trung làm rõ các yếu tố trong hệ thống CNTT đã tác động tới hiệu quả hoạt động của các công ty KTĐL như thế nào, đặc biệt là những hãng kiểm toán đã đầu tư nguồn lực lớn vào hệ thống CNTT của mình. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ trong mẫu các công ty kiểm toán được khảo sát, có sự tăng hiệu quả hoạt động đáng kể tại các đơn vị này sau khi triển khai CNTT. Từ đó, nghiên cứu cũng đề xuất các hãng kiểm toán cần đẩy mạnh trang bị cơ sở hạ tầng CNTT đồng bộ, để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình.
Từ khóa: KTĐL; CNTT; Hiệu quả hoạt động; Phân tích dữ liệu.
Abstract:
In the era of economic integration towards globalization, along with the development of artificial intelligence (AI), information technology (IT) plays a very important role in the services provided by independent audit firm. However, there are still not many studies in the world as well as in Viet Nam about the impacts of IT on the performance of independent audit firms. Therefore, the paper focuses on clarifying how factors in the IT system affect the performance of independent auditing firms, especially those that have invested large resources into IT system. The research results have shown that in the sample of auditing firms surveyed, there is a significant increase in performance efficiency in these units after IT application. Since then, the research also proposed auditing firms to promote the equipping of synchronous IT infrastructure to further boost their performance efficiency.
Keywords: Independent audit, Information Technology, Operational efficiency, Data analysis.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 207, Tháng 12/2020 của PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt và TS. Vũ Thị Phương Liên – Học viện Tài chính}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *