Nghiên cứu trao đổi

Tầm quan trọng của quản lý thuế đối với tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp TP.HCM

Tiêu đề Tầm quan trọng của quản lý thuế đối với tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp TP.HCM Ngày đăng 2019-11-28
Tác giả Admin Lượt xem 3905

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố quản lý thuế đến việc tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.
Bằng phương pháp khảo sát, thống kê mô tả và phân tích yếu tố khám phá, kết quả nghiên cứu cho thấy có 8 nhóm yếu tố thuộc quản lý thuế và đặc điểm doanh nghiệp có ảnh hưởng ở các mức độ quan trọng khác nhau đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp, bao gồm: (1) Chất lượng dịch vụ thuế, (2) Đặc điểm tâm lý của doanh nghiệp, (3) Xử lý vi phạm pháp luật về thuế, (4) Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, (5) Thanh tra kiểm tra thuế, (6) Ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế, (7) Tuyên truyền hỗ trợ và (8) Quản lý thủ tục, tính thuế và giải quyết khiếu nại.
Từ khóa: tuân thủ thuế, quản lý thuế, doanh nghiệp
Abstract
By methodologies of survey, descriptive statistics, and exploratory factor analysis (EFA), the research results show that there are 8 groups of factors, in relation to tax administration and corporate characteristics, influencing tax compliance of enterprisesat different critical levels, consisting of: (1) Quality of public tax services, (2) Psychological characteristics of enterprises, (3) Handling of tax violations, (4) Operating characteristics of enterprises, (5) Tax audit and inspection, (6) Application of information technology in tax administration, (7) Propaganda and support and (8) Administration of tax registration, determination, collection and settling complaints and denunciations on tax issues.
Key words: Tax compliance, tax administration, enterprises

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của Ths. Bùi Thị Thu Thảo.

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *