Hoạt động trung ương hội

Thông báo lớp cập nhật kiến thức đợt 2 năm 2017 tại Hà Nội

Tiêu đề Thông báo lớp cập nhật kiến thức đợt 2 năm 2017 tại Hà Nội Ngày đăng 2017-02-08
Tác giả Admin Lượt xem 464

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số: 12/HKT-QLHN
V/v: Thông báo lớp cập nhật kiến thức
       đợt 2 năm 2017 tại Hà Nội

                                                                           Hà Nội, ngày 08  tháng  02  năm 2017

                        Kính gửi: – Các Công ty dịch vụ kế toán/ Các doanh nghiệp
                                       – Hội viên Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam
                                       – Các kế toán viên, các kế toán trưởng và người quan tâm

          Thực hiện nhiệm vụ cập nhật kiến thức cho Kế toán viên hành nghề và các Kế toán trưởng, kế toán viên, giám đốc tài chính của các DN, tập đoàn kinh tế trong cả nước theo quy định của Luật Kế toán năm 2015. Để giúp các KTV hành nghề, kế toán  các DN nắm bắt kịp thời các quy định về quyết toán các khoản thuế GTGT, TNDN, TNCN,..của Nhà nước năm 2016, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong khi thực hiện kê khai quyết toán thuế và tiết kiệm chi phí cho DN.

 Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp cập nhật kiến thức đợt 2 năm 2017  tại Hà Nội với chủ đề:  Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2016 và hạn chế các sai sót thường gặp  khi áp dụng các chính sách thuế.  

Nội dung khóa học:
–    Những nội dung sửa đổi về chính sách thuế được áp dụng cho quyết toán thuế năm 2016;
–    Các ưu đãi về thuế có hiệu lực trong quyết toán thuế năm 2016;
–    Các rủi ro, sai sót thường gặp trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, kê khai, quyết toán thuế và khuyến nghị phương pháp xử lý;
–    Tìm hiểu phương pháp kiểm tra quyết toán thuế của cán bộ thuế để có sự chủ động chuẩn bị hạn chế tối đa các rủi ro, tiết kiệm chi phí cho DN;
–    Hỏi đáp các vướng mắc

Giảng viên: Ths  Nguyễn Văn Phụng – Vụ Trưởng, vụ Quản lý thuế các DN lớn,
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
Chuyên gia tư vấn thuế cao cấp cho các DN


Thời gian:
1 ngày, bắt đầu từ 8h00  ngày 04/03/2017 (Thứ 7)

Địa điểm: Phòng 302  tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông Hà Nội, Số
1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội. (Khu nhà mới xây).

Kinh phí lớp học  (bao gồm tài liệu, hội trường, diễn giả, tea Break):  
– 800.000đ/1 người đối với Hội viên Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam;
– 1.000 000đ/1 người với các đối tượng: Kế toán trưởng, kế toán viên; Kiểm soát viên và các đối tượng quan tâm khác; (Sẽ giảm phí 10% nếu có 5 người/1 DN; 15% nếu từ hoặc > 10 người /1DN; đăng ký và nộp tiền trước 15 ngày kế từ ngày khai giảng giảm 7%, nếu đăng ký và nộp tiền trước 10 ngày giảm 5%)
– 500.000đ/1 người đối với các nhân viên của công ty dịch vụ kế toán (không phải kế toán viên đăng ký hành nghề).

    Học viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Chi Hội (Địa chỉ: 192 Giải Phóng – Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội), hoặc nộp tại lớp học, hoặc chuyển khoản cho Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam theo Tài khoản:
Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam  
TK 1300201228538
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long.

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị Quý công ty, Doanh nghiệp/ hội viên  đăng ký tham dự lớp cập nhật trước ngày 01/03/2017 theo mẫu đính kèm (trang sau) và gửi về địa chỉ:
Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam, địa chỉ: 192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội, Điện thoại: 043.8686721, Fax 043. 8686722, Email: quanlyhanhnghe@gmail.com Hoặc chị Nguyễn Thị Minh Tâm – ĐT 0975700716.


Ghi chú:  Đối với các kế toán viên đăng ký hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức đợt 2 tính giờ của năm 2017. Số giờ cập nhật được tính: 4 giờ/ buổi (Nếu đi đầy đủ cả 02 buổi,  tính 08 giờ cập nhật).
Để truy cập giờ cập nhật đề nghị Quý KTV tra cứu trên trang điện tử: vica.ogr.vn – thư mục cập nhật – Giờ cập nhật phía Bắc
    
Nơi nhận:                                         TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN
– Như trên;                                                                   CHỦ TỊCH
– Chủ tịch, Tổng thư ký (VAA)                                          (Đã ký)
– BQLHN
– Lưu: VT, QLHN    

                                                                              Đặng Văn Thanh

MẪU ĐĂNG KÝ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC NGÀY 04/03/2017 trong file chi tiết đính kèm:
MẪU ĐĂNG KÝ.doc

                    

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *