Hoạt động trung ương hội

THƯ MỜI THAM DỰ CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 49, TẠI NHA TRANG

Tiêu đề THƯ MỜI THAM DỰ CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 49, TẠI NHA TRANG Ngày đăng 2018-04-18
Tác giả Admin Lượt xem 679

(Phiếu đăng ký tham dự kỳ sinh hoạt 49, theo link đính kèm:
Phiều đăng ký tham dự kỳ 49.doc  )

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 45/GM-CLBKTTTQ
        V/v: Mời tham dự sinh hoạt
      CLB KTT toàn quốc lần thứ 49

                                                                               Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: – Ông (Bà) Hội viên Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc
               – Các Hội thành viên của VAA

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc trân trọng kính mời Ông (Bà) đến dự sinh hoạt CLB KTT toàn quốc lần thứ 49 với chủ đề “Thông tin, trao đổi Chính sách, Chế độ mới về Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán và Thuế, năm 2018”.

1. Nội dung, thời gian, địa điểm kỳ sinh hoạt:
+ Nội dung: Gồm các chuyên đề sẽ được thông tin và đối thoại sau:
– Tình hình Kinh tế – Xã hội, Việt Nam 6 tháng năm 2018, dự báo 6 tháng cuối năm 2018; một số thông tin tình hình và chính sách KT năm 2018 (Bao gồm thông tin về Hiệp định CPTPP và Quyết định thành lập UBQL vốn NN )
– Một số Thông tin về tình hình, kết quả triển khai và thực hiện Luật kế toán 2015; nội dung đổi mới cơ bản của TT 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về việc Hướng dẫn CĐKT các đơn vị HCSN; Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Cục Giám sát, quản lý Kế toán, Kiểm toán
Qui định mới trong các Luật, Nghị định, Thông tư về Thuế cần quan tâm năm 2018
+ Thời gian: 2 ngày, từ 8h00, thứ 6, ngày 18 và thứ 7, ngày 19/5/2018.
+ Địa điểm: Tại Khách sạn SKY BEACH D 20 Nha Trang 4 SAO (Đoàn An Điều Dưỡng D20 -Nha Trang -Khánh Hòa )
Số: 9 Đường Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Thành phần:
– Hội viên CLB KTT toàn quốc;
– Kế toán trưởng, trưởng, phó phòng tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp;
– Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp;
– Các cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy Đại học, Cao đẳng, Kế toán viên hành nghề và Kiểm toán viên chứng chỉ cấp Nhà nước.

3. Phí của kỳ sinh hoạt

– Đại biểu là hội viên CLB nộp: 2.400.000 đồng/người
– Đại biểu chưa là hội viên CLB nộp: 2.550.000 đồng/người
– Các đại biểu và hội viên có thể nộp phí kỳ sinh hoạt kỳ 49 bằng tiền mặt tại văn phòng Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, số 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội hoặc chuyển khoản cho CLB theo tài khoản:
Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, TK 1460201023402 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội.
(Các đơn vị cần ghi rõ trong phần nội dung của ủy nhiệm chi: “nộp phí sinh hoạt CLB KTT kỳ 49 cho ai” và đem theo bản photo giấy chuyển tiền để nhận tài liệu, phiếu ăn, phiếu đi dã ngoại).
Chú ý: Các đại biểu và hội viên CLB nộp phí sinh hoạt kỳ 49 trước ngày 05/5/2018 sẽ được ưu đãi giảm 100.000 đồng/người (hội viên còn nộp là 2.300.000 đồng/người; đại biểu chưa là hội viên còn nộp 2.450.000 đồng/người.
Hội viên chưa nộp hội phí năm 2017 và 2018, đề nghị nộp vào TK của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc hoặc nộp tại Hội nghị (hội viên công tác tại các doanh nghiệp nộp: 2.000.000 đồng/1 năm/người; Hội viên công tác tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và hội viên khác nộp: 1.500.000 đồng/1 năm/người.

4. Về việc đăng ký tham dự
+ Để chuẩn bị phục vụ cho kỳ sinh hoạt được chu đáo, đề nghị các đại biểu, hội viên đăng ký tham dự sinh hoạt kỳ 49 với ban tổ chức trước ngày 03/5/2018 theo địa chỉ: Email: caulacboketoantruong@gmail.com; hoặc fax: 024.38686722; hoặc gửi bưu điện: Câu lạc bộ Kế toán trưởng, số 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh ĐT: 024.38686714 – 0913.216.604
Bà Ngô Thị Thủy: ĐT: 024.38686714 – 0989.098.686
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm: ĐT: 024.38686721 – 0975.700.716

Kính đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho Ông (Bà) hội viên CLB đi dự sinh hoạt Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc kỳ 49 và có thể cử thêm các cán bộ thuộc thành phần tham dự kỳ sinh hoạt nêu tại Điểm 2 của giấy mời đi dự.
+ Đại biểu và hội viên tham dự hội nghị: tự túc phương tiện đi lại đến địa điểm họp, chỗ nghỉ, ăn và các dịch vụ khác ngoài chương trình của kỳ sinh hoạt.
Câu lạc bộ không có điều kiện đón và đưa Hội viên từ Sân bay về Khách sạn và ngược lại . Hội viên tự túc về địa điểm họp, từ Sân bay Cam Ranh về Khách sạn Khoảng 40 km, thời gian di chuyển hết khoảng 45 phút. Giá theo 1 chuyến: 7 chỗ = 350.000đồng; xe 4 chỗ = 300.000 đồng của Hãng TAXI QUỐC TẾ, điện thoại 02583525252: (Giá đã cố định, không đi theo km sẽ đắt)
+ Ban tổ chức kỳ sinh hoạt lần thứ 49 gửi kèm theo 04 tài liệu sau:
– Chương trình kỳ sinh hoạt CLB KTT toàn quốc lần thứ 49
– Báo giá phòng ngủ (giá ưu đãi) của khách sạn SKY BEACH D 20 4 SAO cho đại biểu và hội viên của CLB KTT.
– Chương trình đi dã ngoại.
– Phiếu đăng ký tham dự sinh hoạt CLB KTT toàn quốc lần thứ 49 (trong đó bao gồm: Đăng ký tham dự hội nghị; đăng ký đi dã ngoại theo chương trình trên)
+ Các hội viên, đại biểu đăng ký phòng nghỉ và trả tiền trước 100% cho CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC (KHÁCH SẠN KHÔNG NHẬN ĐẶT PHÒNG VÀ NHẬN TIỀN VỚI TỪNG CÁ NHÂN )
 
Người liên hệ và điện thoại Email đặt phòng:
1. Bà Nguyễn Thị lệ Thanh, 0913216604, 02438686714,
Email: nguyenthilethanh54hb@gmail.com, Fax: 024.38686722
2. Bà Ngô Thị Thủy, 0989098686, 02438686714,
Email:caulacboketoantruong@gmail.com , Fax : 024.38686722
3. Bà : Nguyễn Thị Minh Tâm , 0975700716, 02438686721,
Email: minhtamvaa@gmail.com , Fax : 024.38686722

Lưu ý: Theo cam kết của khách sạn SKY BEACH D 20 4 SAO với thường trực Ban chủ nhiệm CLB, khách sạn sẽ ưu tiên giữ phòng ngủ cho hội viên của CLB có đăng ký phòng và trả tiền trước 100% tiền phòng trước ngày 1/5/2018 vào Tài khoản:
CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC
1460201023402
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triên nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Nam Hà Nội
( Xin gửi kèm theo bản báo giá của từng loại phòng)
Khi đặt phòng qua Email và trả tiền đề nghị ghi rõ đặt loại phòng nào? và giá tiền cụ thể, vì KS dành cho CLB 2 Loại phòng khác nhau. số lượng phòng có hạn, nếu hội viên đặt sau ngày 1/5/2018, hết phòng ngủ, KS SKYBEACH D 20 4 SAO sẽ giới thiệu sang KS khác gần nơi tổ chức Hội nghị.

Nơi nhận:                                                                   TM. BAN CHỦ NHIỆM
-Như trên                                                                        CHỦ NHIỆM
-Hội Kế toán và Kiểm toán VN       
-Lưu VP Hội, VP. CLB         
                                                  (Đã ký)

                                                                             PGS. TS Đặng Thái Hùng
                              

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *