Hoạt động trung ương hội

TIẾP NHẬN HỒ SƠ THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2015

Tiêu đề TIẾP NHẬN HỒ SƠ THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2015 Ngày đăng 2015-10-02
Tác giả Admin Lượt xem 431

 

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA)

 

Số: 842/HKT-VP
V/v: Tiếp nhận hồ sơ thi kế toán viên hành Nghề năm 2015

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

Hà Nội, ngày  25  tháng  09  năm 2015

Kính gửi:  Hội kế toán Thành phố Hồ Chí Minh

Tại buổi họp Hội đồng thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2015 ngày 22/9/2015 do đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì. Hội đồng thi đã giao cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam chịu trách nhiệm tiếp nhận, xét duyệt, lập danh sách thí sinh dự thi Kế toán viên hành nghề tại văn phòng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

       Để triển khai nhiệm vụ trên, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam thông báo và giao nhiệm vụ cho hội Kế toán thành phố Hồ Chí Minh:

I.  Thông báo một số thông tin của Hội đồng thi:

1.     Căn cứ pháp lý theo thông  tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 và quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.     Kỳ thi được tổ chức tại 02 (hai)  khu vưc Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

3.     Thời gian tổ chức thi: Vào thời điểm: Từ 27/11/2015-  01/12/2015 (nghỉ chủ nhật 29/11)

4.     Hồ sơ dự thi Kế toán viên hành nghề:

–  Giao cho VAA tiếp nhận hồ sơ, lên danh sách những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi và những thí sinh còn phải đưa ra hội đồng xét duyệt.

    Thời gian  thu nhận hồ sơ từ ngày 30/9/2015 đến 15/10/2015

–  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Tại Hà Nội: Văn phòng VAA, số 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng VAA lấy địa điểm tại Hội kế toán Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hồ sơ dự thi: làm theo mẫu của Bộ Tài chính tại địa chỉ www.mof.gov.vn; trên Website của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam WWW.vacpa.org.vn; trên Website của Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam WWW.vaa.net.vn

5.     Thời gian công bố danh sách thí sinh dự thi: Trước ngày 07/11/2015 trên Website của Bộ Tài chính (không gửi riêng cho từng thí sinh)

6.     Địa điểm thi:

    Miền Bắc: Tại Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (số 135 Nguyễn Phong Sắc,Cầu Giấy, Hà Nội)

    Miền Nam: Tại Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan (số B2/1A đường 385 Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- TP Hồ Chí Minh.

7.     Định mức thu phí dự thi: 200.000đ/ 1 môn thi

8. Hồ sơ và tiền phí cuối đợt nộp về Bộ Tài chính theo quy định.

   II. Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam giao nhiệm vụ cho Hội kế toán Thành phố Hồ Chí Minh:

1.     Tiếp nhận  kiểm tra và phân loại  hồ sơ của các thí sinh dự thi Kế toán viên hành nghề khu vực phía Nam năm 2015 theo quy định của Bộ Tài chính tại thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 và thông báo kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề năm 2015

2.     Lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi, danh sách thí sinh cần báo cáo Hội đồng thi xét duyệt, mỗi danh sách được lập riêng và trong đó tên thí sinh được phân loại theo thứ tự vần A,B,C..và được lập theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

3.     Thu tiền phí dự thi của thí sinh tham dự thi mức 200.000đ/1 môn thi

4.     Định kỳ 5 ngày một lần gửi danh sách thí sinh (ba danh sách) đã tiếp nhận , kiểm tra, phân loại và nộp hồ sơ về VAA

5.     Ngày16/10/2015  Hoàn thiện danh sách thí sinh (ba danh sách) và xếp thứ tự hồ sơ theo danh sách nộp về VAA.

6.     Quyêt toán số tiền thu phí dự thi của các thí sinh nộp về VAA để VAA nộp Bộ Tài chính (Sau khi đã trừ số tiền Hội kế toán Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng, VAA sẽ thông báo sau)

7.     VAA xin gửi kèm công văn này thông tư 129/2012 TT-BTC của Bộ Tài chính và thông báo kỳ thi Kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề năm 2015 để Hội nghiên cứu thực hiện.

8.     Mọi vướng mắc liên hệ:

Ông Phạm Công Tham, Phó chủ tịch Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam Điên thoại: 0962000501

Email: thambct@yahoo.com.vn

Bà: Trần Thị Thanh Nga- Chuyên viên

Email: thanhnga.vaa@gmail.com

         

Nơinhận:                                           

– Như trên

– Lưu VP.

TM.BAN CHẤP HÀNH TW HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *