Nghiên cứu trao đổi

Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Tiêu đề Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin Ngày đăng 2020-01-07
Tác giả Admin Lượt xem 685

Doanh nghiệp siêu nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé, số
lượng lao động ít, thông thường hoạt động trên một lĩnh vực nhất định.
Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh, để tồn tại và phát
triển thì bản thân các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ phải tự chuyển mình
bằng cách kinh doanh đa ngành nghề hơn. Trong điều kiện hội nhập kinh
tế quốc tế như hiện nay, kế toán được xem là một công cụ quan trọng
phục vụ quản trị hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Tuy nhiên,
tại Việt Nam trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp siêu nhỏ chưa được quan
tâm đúng mức. Việc hoạch định và ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ
chức kế toán trong doanh nghiệp siêu nhỏ ở giai đoạn bắt đầu, công tác
tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp siêu nhỏ chủ yếu là cài đặt các
phần mềm ứng dụng rời rạc, không liên kết, còn nhiều bất cập, hạn chế.
Từ khóa: CNTT: Công nghệ thông tin; TCKT: Tổ chức kế toán
Summary: Summary: Micro enterprises are small-scale businesses with
a small number of ordinary workers operating in a certain field, but in a
competitive market economy, in order to survive and develop. If this is
the case, microenterprises themselves will have to transform themselves
by doing more multi-industry businesses. In the context of international
economic integration today, accounting is considered an important tool
for business operation management in enterprises. However, in Vietnam
in recent years, the application of information technology in accounting
organizations at micro-enterprises has not been paid enough attention.
The planning and application of information technology in the accounting
organization in micro enterprises at the beginning stage, the organization
of accounting in micro enterprises is mainly the installation of discrete
application software. , not linked, there are still many shortcomings and
limitations.
Keywords: IT: Information technology; AC: Accounting organization

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 10/2019 của  TS. Nguyễn Đăng Huy*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *