Nghiên cứu trao đổi

Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện Nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tiêu đề Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện Nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Ngày đăng 2020-01-07
Tác giả Admin Lượt xem 1532

Tài chính toàn diện là việc các cá nhân và doanh nghiệp có thể tiếp
cận với các sản phẩm dịch vụ tài chính hữu ích với giá cả phải chăng,
đáp ứng được các nhu cầu của họ, bao gồm: chuyển tiền, thanh toán,
tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm – được cung cấp một cách có trách
nhiệm và bền vững (WorldBank (2018) – Tổng quan về tài chính toàn
diện).
Nghiên cứu này nhằm chỉ rõnhững yếu tố quyết định tài chính toàn
diện ở Việt Nam ngày nay. Tài chính toàn diện được coi là yếu tố thúc
đẩy cho các mục tiêu phát triển bền vững, mang lại khả năng tiếp cận
các dịch vụ tài chính cho mọi người, trực tiếp góp phần giảm nghèo,
xây dựng năng lực và bình đẳng.
Từ khóa: Tài chính toàn diện; phát triển; tăng trưởng kinh tế; dịch vụ
tài chính
Abstract
Financial inclusion means that “individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet
their needs – transactions, payments, savings, credit and insurance –
delivered in a responsible and sustainable way”(according to World
Bank (2018) – Financial inclusion overview).
This research is aimed to present the key determinants of financial inclusion in Viet Nam today. Financial inclusion has been considered as
enabler for sustainable development goals, which brings access to financial services to all, directly contributes to poverty reduction, capacity
buildings and equality.
Key words: Financial inclusion; development, economic growth; financial services.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 10/2019 của TS. Nguyễn Thị Diệu Thu* TS. Nguyễn Thị Kim Oanh**

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *