Nghiên cứu trao đổi

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRÊN THẾ GIỚI

Tiêu đề TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRÊN THẾ GIỚI Ngày đăng 2020-07-16
Tác giả Admin Lượt xem 412

Hệ thống kiểm soát nội bộ có tác động tích cực đến độ tin cậy của thông tin cung cấp và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Trong bài viết này, tác giả hệ thống hóa, phân tích và đánh giá các nghiên cứu đã thực hiện có liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ, sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và các nhân tố tác động đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các tác giả trên thế giới.
Từ khóa: Hệ thống kiểm soát nội bộ, tổng quan, nghiên cứu, thế giới
Abstract:
Internal control systems (ICS) has a positive impact on the
reliability of information and the performance of entities. In this paper, the author systematizes, analyzes and evaluates studies related to the internal control system, the effectiveness of the internal control system and the factors affecting the effectiveness of the internal control
system of authors around the world.
Keywords: Internal control systems, overview, research, the world

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 200, Tháng 5/2020 của TS. Hồ Tuấn Vũ*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *