Nghiên cứu trao đổi

TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ: NGHIÊN CỨU TẠI TCT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC

Tiêu đề TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ: NGHIÊN CỨU TẠI TCT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC Ngày đăng 2020-07-16
Tác giả Admin Lượt xem 281

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí gắn với Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC, qua đó chỉ ra những hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các tài liệu của đơn vị nghiên cứu; dữ liệu sơ cấp được thu thập qua phỏng vấn các đối tượng có liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Tác giả sử dụng nghiên cứu tại bàn kết hợp với tổng hợp, phân tích, đánh giá các dữ liệu thu thập được. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thông tin kế toán mới chỉ đáp ứng được yêu cầu cho lập báo cáo tài chính, chưa cung cấp được thông tin giúp Ban quản lý ra quyết định kinh doanh. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại đơn vị nghiên cứu.
Từ khóa: Thông tin kế toán, quản trị chi phí, hệ thống thông tin.
Abstract
This research is conducted for investigating the current situations of accounting information system of cost management the the case study of Airport Construction Corporation (ACC), and then giving some weaknesses and proposing some recommendations for improving it. Secondary data were collected from ACC; primary data were collected through interviewing responsible people relating to the research topic. Desk review together with synthesize, analysis and evaluation are employed in this study. The result show that accounting information only meets financial statement preparation, not provide useful information for management in making economic decision. Based on the findings, some recommendations are proposed to improve accounting information system of cost management at ACC.
Keywords: Accounting information, cost management, information system.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 200, Tháng 5/2020 của TS. Phạm Bính Ngọ*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *