HỎI - ĐÁP

Trả lời câu hỏi của bạn NguyễnThị Thúy Nga – Cty TNHH DV kế toán Triệu An

Tiêu đề Trả lời câu hỏi của bạn NguyễnThị Thúy Nga – Cty TNHH DV kế toán Triệu An Ngày đăng 2014-08-27
Tác giả Admin Lượt xem 232

Câu hỏi: Cty Thành lập năm 2014 có đầu tư TSCD lớn hơn 1tỷ đồng vàlàm đơn đăng ký được chấp nhận kê khai theo PP khấu trừ. Giả định đến hết năm 2014 doanh thu chịu thuế GTGT lớn hơn 1 tỷ đồng thì DN này có được tiếp tục kê khai theo PP khấu trừ không? có cần làm thủ tục gì nữa không?

Trả lời: Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Căn cứ công văn số 5485/BTC-TCT của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế  GTGT;

Trường hợp Công ty mới thành lập năm 2014 nếu chưa có hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giátrị từ 1 tỷ đồng trở lên nhưng muốn áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Công ty phải có văn bản cam kết kèm theo phương án đầutư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy cóđóng dấu sao y bản chính) gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, khoảng thờigian cam kết là 12 tháng liên tục kể từ ngày thành lập, trong thời gian nàyCông ty không được thông báo phát hành sử dụng hóa đơn nếu chưa có hoá đơn muatài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên. Trong thờigian đầu tư chưa có hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trịtừ 1 tỷ đồng trở lên nếu có phát sinh bán hàng thì Công ty áp dụng phương pháptrực tiếp kể từ khi thành lập và sử dụng hóa đơn bán hàng để lập cho kháchhàng, hết năm 2014 nếu doanh thu bán hàng chịu thuế GTGT từ 01 tỷ đồng trởlên thì Công ty đăng ký phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ áp dụng cho năm2015 theo quy định.

Riêng trường hợp các DN mới thành lập được ápdụng phương pháp khấu trừ, sau 02 nămhoạt động mà năm thứ hai có doanh thu nhỏ hơn 1tỷ đồng/năm thì phảichuyển sang phương pháp trực tiếp. Khi chuyển sang tính thuế trực tiếp thì sốthuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết sẽ được hạch toán vào chi phí được trừ khitính thuế TNDN nếu chưa đủ điều kiện hoàn thuế như quy định hiện hành.

Trường hợp hết năm dương lịch đầu tiên từ khithành lập, doanh nghiệp có doanh thu từ 01 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kếtoán, hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *