Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

V/v: TB lớp Tập huấn Chế độ kế toán mới, TT200/2014/TT-BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

Tiêu đề V/v: TB lớp Tập huấn Chế độ kế toán mới, TT200/2014/TT-BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC Ngày đăng 2015-04-14
Tác giả Admin Lượt xem 613

 

HỘI
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

VIỆT NAM 

Số:  628 /HKT-TTV/v: TB
lớp Tập huấn Chế độ kế toán mới, TT200/2014/TT-BTC thay thế QĐ 15/2006/TT –
BTC

CỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06  tháng  04  năm 2015

           

Kính gửi:  Tổng Giám
đốc,  Kế toán trưởng Tập đoàn, Tổng Công
ty, Công ty

            Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số
200/2014/TT – BTC  về việc Hướng dẫn Chế
độ kế toán DN thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ
– BTC năm 2006. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Để giúp cho
đội ngũ kế toán các Công ty, DN nắm bắt kịp thời các nội dung mới của Chế độ kế
toán DN, tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị ngay từ đầu năm 2015. Hội Kế toán
và Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp tập huấn tại Hà Nội  vào ngày 17/4/ 2015, cụ thể:

Người trình bày:         PGS.TS Nguyễn Phú Giang, Trưởng Bộ môn Kế toán -Kiểm
toán- 

                                    Trường Đại học
Thương Mại

Thời gian:                  
Từ
8h00  ngày 17/04/2015 (Thứ 6)

Địa điểm: Tầng 6, Kho bạc NN
Hai Bà Trưng, 380 Trần Khát Chân, HBT, Hà  Nội

Nội dung: 
Giới thiệu những quy định mới của Chế độ kế
toán DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC; Hướng dẫn cụ thể về tài khoản  kế toán và phương pháp kế toán, có ví dụ minh
họa theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC; Hướng dẫn cách lập và trình bày
BCTC theo mẫu biểu mới; Hướng dẫn phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập kế
toán;

           Kinh phí lớp học: 800.000đ/1 người . Có phát hành hóa đơn cho học viên.

Quyền lợi học viên: Nhận tài liệu của giảng viên; Học
viên có thể nộp tiền mặt tại tại lớp học, hoặc chuyển khoản qua TK:

Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn
khoa học kế toán; 1460201024310

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn VN – CN Nam Hà Nội

(đề nghị photo giấy chuyển tiền khi đến lớp học)

Để chuẩn bị các điều kiện phục
vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp học trước ngày 16/04/2015
cho:

Hội Kế toán
và Kiểm toán
Việt Nam, 192 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Chị Đàm Lệ
Dung: 098.596.1828; 04.38689347; Emai: vaavietnam@gmail.com

Chị Ngô Thị
Thủy: 098.909.8686;  043.8686714, Email:
ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com
 

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký
học theo mẫu gửi kèm thông báo này (trang sau), gửi email hoặc fax theo địa chỉ
trên.

 

TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ
KIỂM TOÁN VN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

      

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

 

 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ

LỚP ĐÀO TẠO
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DN MỚI

Tại: Hội trường Kho bạc Nhà nước Quận
Hai Bà Trưng,

tầng 6, số 380 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà  Nội

 

Tên đơn vị:……………………………………………………………………

Địa
chỉ:……………………………………………………………………….

Mã số
thuế :………………………………………………………………………………………..

 

Họ tên người tham dự

Điện thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Học viên vui lòng
đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ email:

vaavietnam@gmail.com

ttnghiencuutuvankhkt@gmail.com

                                                         Xác nhận của đơn vị hoặc người tham dự                                               

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *