HỎI - ĐÁP

Về Thuế TNDN

Tiêu đề Về Thuế TNDN Ngày đăng 2014-09-26
Tác giả Admin Lượt xem 210

Hỏi: Cty tôi khi quyết toán thuế TNCN năm 2013 với cơ quan thuế thì số thuế TNCN do Cty tính lớn hơn số thuế do cơ quan thuế tính vì Cty trừ gia cảnh không đúng.Số thuế TNCN hiện nay Cty đã nộp theo số Cty tính. Trường hợp này chúng tôi ghi sổ thế nào về số thuế nộp quá đó?

Trả lời:Căn cứ vào quy định phương pháp kế toán của TK 333- Thuế và các khoản phải nộpNhà nước (TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân) tại QĐ 15/2006/QĐ – BTC, Cty ghi sổkế toán như sau:

– Hoàn nhập lại số thuế tính quá,ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoảnphải nộp Nhà nước (3335)/            Có TK334 – Thanh toán cán bộ công nhân viên;

– Số thuế đã nộp quá Cty có thểchuyển trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau, hoặc thực hiện thủ tục hoàn lại số thuếđã nộp quá với cơ quan thuế theo quy định của chính sách thuế hiện hành. KhiCty nhận được số tiền thuế Nhà nước hoàn lại, ghi:

Nợ TK 111, hoặc 112/Có TK 333 –Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *