Nghiên cứu trao đổi

ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Tiêu đề ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Ngày đăng 2020-12-08
Tác giả Admin Lượt xem 308

Bằng việc dựa trên dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, trang điện tử công ty và nguồn dữ liệu Thomson Reuters với mẫu được chọn lựa từ các công ty phi tài chính tại thời điểm niêm yết năm 2018, nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng thống kê cho thấy khi thông tin phát triển bền vững được các doanh nghiệp công bố ở mức độ càng cao thì sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, theo số liệu kế toán (ROA) và cả số liệu thị trường (TBQ).
Từ khóa: Phát triển bền vững, hiệu quả hoạt động, GRI, ROA, TBQ.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 204, Tháng 9/2020 của NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt* – * Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *