Nghiên cứu trao đổi

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DO KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HIỆN

Tiêu đề LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DO KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HIỆN Ngày đăng 2020-11-27
Tác giả Admin Lượt xem 465

Lập kế hoạch kiểm toán luôn là một khâu rất quan trọng trong quá trình kiểm toán nói chung và kiểm toán hoạt động nói riêng. Kế hoạch trong kiểm toán hoạt động cần xác định thời gian, nhân sự, nội dung, chương trình kiểm toán và đặc biệt cần thiết lập hệ thống tiêu chí đánh giá, các câu hỏi cho các vấn đề lớn theo từng phương pháp tiếp cận để có kế hoạch kiểm toán khoa học, rõ nét và toàn diện.
Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, kiểm toán nội bộ, lập kế hoạch kiểm toán
Summary
Auditing planning is always a very important stage in the process of auditing in general and operational audits in particular. The operational audit plan should determine the time, personnel, content, audit program and especially need to establish a system of evaluation criteria, questions for major issues according to each approach. to have a clear, comprehensive and scientific audit plan.
Keywords: Operational audit, Internal audit, Auditing planning.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 203, Tháng 8/2020 của NCS.Ths. Trần Phương Thùy* – * Khoa Kế toán – Kiểm toán, Học viện Ngân hàng.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *