Nghiên cứu trao đổi

CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC KẾT QUẢ VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ

Tiêu đề CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC KẾT QUẢ VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ Ngày đăng 2020-11-11
Tác giả Admin Lượt xem 277

Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc (CLBKTTTQ) là tổ chức nghề nghiệp của các kế toán trưởng (KTT), các chuyên gia kế toán, kiểm toán. CLBKTTTQ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trong khuôn khổ Luật pháp và quy định của Điều lệ CLBKTTTQ. CLBKTTTQ là tổ chức thành viên, tiền thân của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), được thành lập từ tháng 6/1989, với 155 hội viên, đến nay đã có trên 800 hội viên. Sau hơn 30 năm hoạt động, CLBKTT đã luôn được củng cố, đổi mới và phát triển trở thành tổ chức nòng cột của VAA là cầu nối quan trọng giữa kế toán trưởng của các tổ chức, doanh nghiệp (DN) với cơ quan quản lý nghề nghiệp kế toán của Việt Nam.

CLBKTTTQ hoạt động chủ yếu dưới hình thức hội thảo, sinh hoạt theo chuyên đề với các nội dung: (1) Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổng kết kinh nghiệm và phổ biến phương pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; (2) Thông tin khoa học về kinh tế – tài chính – kế toán – kiểm toán trong nước, khu vực và quốc tế; (3) Hội thảo khoa học về tài chính, kế toán và kiểm toán; (4) Thu thập ý kiến từ cơ sở và hội viên và phản ánh, kiến nghị với cơ quan Nhà nước bổ sung, sửa đổi chính sách phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước, DN; (5) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của người kế toán trưởng; (6) Tham gia xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo về kế toán và kiểm toán;…

Sau hơn 30 năm hoạt động CLBKTTTQ đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Đã tổ chức thành công 51 kỳ sinh hoạt, với các chủ đề đa dạng, thời sự gắn với các hoạt động nghề kế toán:

Chức danh kế toán và kế toán trưởng trong kinh tế thị trường hội nhập”, “Kế toán trưởng với công tác kiểm toán”, “Kế toán trưởng với các chính sách, chế độ mới”, “Vị thế kế toán trưởng trong các loại hình DN và đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN)”, “Các chính sách mới về tài chính, kế toán, thuế và những vướng mắc trong thực tiễn cần tháo gỡ”, “Kinh nghiệm thực tiễn của kế toán trưởng và những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán”, “Đối thoại về những cơ chế chính sách mới về tài chính, thuế, kế toán và kiểm toán”, “Thông tin và đối thoại về những nội dung mới trong chính sách Tài chính, Thuế và Kế toán đối với DN và đơn vị HCSN”, “Tái cấu trúc và cổ phần hóa”; “Kế toán, kiểm toán với Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”, “Tiến trình áp dụng IFRS cho các DN ở Việt Nam”.

Với các chuyên đề thời sự gắn với nghề nghiệp kế toán, các kỳ sinh hoạt đã thu hút được một lượng khá lớn hội viên là lãnh đạo, kế toán trưởng, giám đốc tài chính, kiểm soát viên, trưởng ban kiểm soát nội bộ các tập đoàn, tổng công ty, các DN, các đơn vị tổ chức nhà nước, HCSN, và các cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước, cán bộ nghiên cứu, giảng viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán trong cả nước tham dự. Các kỳ sinh hoạt CLBKTTTQ đều đã đạt được các mục tiêu đề ra, cụ thể là:

Thứ nhất, đã cung cấp kịp thời những thông tin  mới về tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam;  Các chế độ, chính sách tài chính, thuế, về tình hình triển khai Luật Kế toán 2015, Nghị định của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, TT 48/2019/TT – BTC về Hướng dẫn trích lập dự phòng và các dự thảo văn bản pháp luật, như: Đề án IFRS; Đề án chuyển đổi các đơn vị HCSN thành công ty cổ phần,… mà các đơn vị và Hội viên quan tâm từ 2015 đến nay.

Thứ hai, Tổ chức các diễn đàn, cuộc trao đổi, đối thoại giữa đại diện cơ quan quản lý Nhà nước: Lãnh đạo, chuyên gia Tổng cục thuế, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính, VAA, với đại diện Lãnh đạo các đơn vị và Hội viên.

Thông qua các kỳ sinh hoạt, các diễn đàn, đối thoại, trao đổi của CLBKTTTQ có thể đánh giá hoạt động của CLBKTT đã mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên:

– Về phía các DN:

 Một là, được cung cấp kịp thời các chính sách, chế độ mới của Nhà nước để giúp các DN hiểu từ đó tuân thủ pháp luật tốt hơn;

Hai là, giải quyết được các vướng mắc trong thực tế thực hiện các chính sách chế độ của Nhà nước, tăng hiệu suất công việc, cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch hơn;

Ba là, được tham gia ý kiến và nắm bắt được các chính sách chế độ trong tương lai để từ đó có kế hoạch cập nhật, đào tạo kịp thời và quan trọng hơn là có các quyết sách đúng đắn trong kinh doanh;

Bốn là, các lãnh đạo DN, đơn vị nói chung và đội ngũ kế toán trưởng nói riêng nâng cao nhận thức, trình độ từ đó rút kinh nghiệm và cải tiến quản trị DN ngày một tốt hơn giúp DN, Nhà nước tiết kiệm chi phí, tăng tính cạnh tranh, tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN);

Năm là, góp phần đấu tranh chống cửa quyền, chống tham nhũng góp phần làm trong sạch các thông tin kinh tế – tài chính nước nhà, nâng cao tính cạnh tranh trong thị trường quốc tế.

– Về phía các cơ quan Nhà nước:

Một là, thu thập được các ý kiến phản ánh, đóng góp từ thực tiễn một cách sát thực nhất, tích cực nhất để có cơ sở cải cách thể chế, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh của DN nói chung và phát triển nghề kế toán nói riêng;

Hai là, tiết kiệm chi phí cho NSNN và nâng cao tính thực thi của các văn bản pháp luật của Nhà nước, nâng cao tính tín nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với đội ngũ KTT trong cả nước và hạn chế tình trạng văn bản vừa mới ban hành đã phải sửa đổi, ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Đồng thời, nâng cao tính hội nhập trong khu vực và quốc tế.     

2. Công tác tư vấn khoa học phản biện xã hội:

Bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng năm, CLBKTT đã rất chú trọng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, CLBKTT đã đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng Hiến pháp, Pháp luật, Nghị định, Thông tư về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế. Nhiều kiến nghị tham vấn của CLBKTT đã được các cơ quan Nhà nước ghi nhận, tiếp thu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện chế độ chính sách Pháp luật như: Luật Kế toán năm 2015, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Ngân sách, Luật Quản lý Thuế và các Luật về Thuế, chiến lược kế toán, kiểm toán, chiến lược phát triển thị trường tài chính, thị trường Chứng khoán, phát triển thị trường dịch vụ kế toán kiểm toán, tăng cường hội nhập nghề nghiệp kế toán, kiểm toán với khu vực và thế giới.

3. Quan tâm đến công tác thi đua, động viên đội ngũ KTT

CLBKTT rất quan tâm đến công tác thi đua, động viên đội ngũ KTT các đơn vị/DN phát huy vai trò của mình trong việc tổ chức tốt công tác kế toán, chấp hành các chính sách chế độ của Nhà nước góp phần cung cấp hệ thống thông tin kinh tế tài chính ngày càng minh bạch và đáng tin cậy. CLBKTT đã xây dựng quy chế vinh danh “Sổ vàng” Kế toán trưởng và tổ chức xét chọn ra quyết định, tổ chức vinh danh tại kỳ sinh hoạt CLBKTTTQ cho các Kế toán trưởng, Hội viên CLBKTTTQ đạt danh hiệu. Tính đến kỳ sinh hoạt lần thứ 51, đã xét chọn và vinh danh được hơn 30 KTT trong cả nước.        

Qua sự kiện này đã động viên toàn thể hội viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho nghề nghiệp, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển VAA, CLB cũng như nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam.

4. Thường trực Ban Chủ nhiệm đã luôn hoạt động và thông báo kịp thời nhiệm vụ, biện pháp thực hiện nhiệm vụ định kỳ

Yêu cầu các thành viên Ban Chủ nhiệm, các đồng chí làm trưởng, phó các khối hội viên, chi hội theo ngành, theo tổ chức chuyên môn, theo địa bàn vùng phù hợp để đáp ứng cho yêu cầu quản lý, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hội viên trong đơn vị tập đoàn, trong ngành tham gia sinh hoạt, bảo vệ hội viên, đặc biệt trong công tác xem xét khen thưởng, vinh danh hội viên kịp thời, chính xác. 

5. Tuyên truyền, phổ biến kết quả hoạt động

BCN thường xuyên viết bài gửi tạp chí để kịp thời thông tin về kết quả hoạt động của CLB và kết quả các kỳ sinh hoạt của CLB; Thông tin trên website và các phương tiện thông tin khác.

6. Tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được Trung ương Hội giao

Tham gia phản biện các dự thảo luật; Tham gia tổ chức gian hàng triển lãm giới thiệu quá trình hình thành, phát triển VAA tại Đại hội ASOSAI, Hà Nội, tháng 9/2018.      

Với bề dày hoạt động, trải qua hơn 30 năm kể từ khi thành lập (1989-2020), CLBKTTTQ đã đạt được thành quả đáng khích lệ: Đã tổ chức được nhiều kỳ sinh hoạt trên nhiều địa phương trong cả nước, với nhiều chủ đề nội dung sinh hoạt phong phú để phổ biến cập nhật  kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên. Tạo điều kiện cho nhiều cán bộ, hội viên có năng lực tham gia nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học. Thường xuyên tổ chức tư vấn, phản biện, đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng các luật, chế độ, chính sách kinh tế, tài chính, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán thiết thực, hiệu quả.

Thông qua các kỳ sinh hoạt định kỳ đã tác động tích cực đến đội ngũ kế toán trưởng về ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính của DN, của NSNN; trình độ năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp góp phần minh bạch hóa và nâng cao chất lượng thông tin kinh tế – tài chính nước nhà, góp phần quan trọng trong phong trào tiết kiệm, chống tham nhũng của Nhà nước. Quan trọng hơn là, thông qua các kỳ sinh hoạt giúp cho đội ngũ kế toán trưởng nắm bắt kịp thời các chính sách chế độ của Nhà nước để tuân thủ vào trong quản lý hàng ngày tại DN/đơn vị, bảo đảm an toàn cho tài sản của Nhà nước, DN và tạo dựng hệ thống thông tin trung thực, minh bạch cho nền kinh tế – tài chính nước nhà. Đồng thời, là kênh phản ánh các yêu cầu thực tế đến các cơ quan Nhà nước để có cơ sở sửa đổi chính sách một cách thiết thực và hiệu quả.

CLBKTT đã đóng một vai trò quan trọng, tích cực về việc phản biện xã hội các văn bản pháp luật của Nhà nước, các ý kiến đã được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp nhận đưa vào sửa đổi các văn bản pháp luật.

Quá trình đóng góp của CLBKTT đã được xã hội và các tổ chức công nhận, như: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, VAA.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới CLBKTT cũng cần  tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn để thực sự là nơi giao lưu, trao đổi về nghề nghiệp kế toán. CLBKTT thực sự là cái nôi bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người làm nghề kế toán, góp phần vào công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm, công khai, minh bạch hệ thống tài chính cũng như các hoạt động kinh tế – xã hội của nước nhà. Góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược kế toán, kiểm toán và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước.

Để phát huy được sức mạnh của CLBKTT, cần triển khai các giải pháp sau:

Thứ nhất, trong nhiệm kỳ VII cần phải có một bầu năng lượng mới thông qua việc bầu ra được một đội ngũ Ban Chủ nhiệm mạnh về chuyên môn, giàu về trách nhiệm, nhiệt huyết với hoạt động của CLBKTT. Đây là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển của CLBKTT trong tương lai.

Thứ hai, CLBKTT cần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, các kỳ sinh hoạt phục vụ thiết thực công việc chuyên môn của hội viên, hay nói một cách khác là sau mỗi kỳ sinh hoạt các hội viên được bổ sung kiến thức và kinh nghiệm, giải đáp được những vướng mắc và bức xúc trong công việc. Từ đó, hội tụ được đội ngũ KTT giỏi về chuyên môn, năng động sáng tạo và phẩm chất đạo đức tốt.

Thứ ba, CLB cần tăng cường tuyên truyền, lôi cuốn được các hội viên trong nhiều lĩnh vực để hoạt động phong phú hơn mà không nên chỉ tập trung vào khối doanh nghiệp như hiện nay.

Thứ tư, các kỳ sinh hoạt cần gắn với hoạt động xây dựng, phản biện các chính sách pháp luật của Nhà nước để các hội viên có cơ hội nói lên tiếng nói của mình, thông qua đó các hội viên thấy cần phải và muốn được tham gia các kỳ sinh hoạt.

Thứ năm, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo Bộ, của lãnh đạo VAA và đặc biệt là sự quan tâm của Lãnh đạo các DN và các hội viên của CLB.

Ths. Hà Thị Tường Vy 

– UVBTV VAA, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VICA –

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *