Nghiên cứu trao đổi

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RỒNG VIỆT LAND

Tiêu đề GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RỒNG VIỆT LAND Ngày đăng 2020-12-10
Tác giả Admin Lượt xem 364

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có nhiều đặc thù riêng, hoạt động chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển của nền kinh tế – chính trị – xã hội, của các thị trường vàng, ngoại tệ, lãi suất. Cùng với đặc thù cần nguồn vốn rất lớn và thời gian đầu tư lâu dài nên hoạt động kinh doanh bất động sản được đánh giá là lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều đó đòi hỏi, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải kiểm soát được hoạt động thông qua đồng loạt sử dụng các công cụ quản lý hữu hiệu nhất, để cung cấp thông tin hữu ích cho việc kiểm soát và ra quyết định của Nhà quản trị doanh nghiệp. Bài báo trình bày một số giải pháp hoàn thiện công cụ quản lý là kế toán – tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Rồng Việt Land, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Từ khóa: Kinh doanh bất động sản; Rồng Việt Land; Kế toán tài chính; Kiểm soát và ra quyết định; Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU)
Abstract
Real estate business is a business sector with many specific characteristics, business activities are always influenced by factors of economic, political and social stability and development of the country, development of science and technology, fluctuations of the gold, foreign currency, interest rates… markets, these factors have a direct or indirect impact on the results of real estate business activities. Along with the characteristics of operation is the huge capital requirement and the first time in a long term, the real estate business is considered as a potentially risky field of activity. That requires businesses in this field to be in control of their operations by using the most effective management tools to provide information useful for management control and decision-making enterprise. The article presents a number of solutions to perfect the management tool, which is financial accounting at Rong Viet Land Investment Joint Stock Company in Ba Ria Vung Tau Province.
Key words: Real estate business; Rong Viet Land; Financial accountant; Control and decision making; Ba Ria Vung Tau University (BVU).

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 204, Tháng 9/2020 của Nguyễn Thị Đức Loan* Mai Thị Bạch Tuyết* Ngô Thúy Lân* –  Khoa Kinh tế – Luật – Logistics, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU).

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *