Nghiên cứu trao đổi

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH

Tiêu đề GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH Ngày đăng 2020-12-18
Tác giả Admin Lượt xem 359

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá chất lượng công tác quản lý tài chính, công tác kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh. Cơ sở dữ liệu bao gồm phản hồi từ 62 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh tỉnh Vĩnh Long và ý kiến trả lời từ 10 chuyên gia có am hiểu và người trực tiếp xét duyệt, thẩm định quyết toán của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc đánh giá chất lượng từ hai phía có sự khác biệt. Đồng thời, qua kết quả nghiên cứu cho thấy những ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý tài chính, công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh. Từ đó tác giả khuyến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, công tác kế toán góp phần nâng cao năng lực quản trị của các đơn vị này.
Từ khóa: Chất lượng công tác quản lý tài chính; chất lượng công tác kế toán
Abstract
The purpose of research is evaluate the quality of financial management and accounting works in provincial entities in public sector. The sample included 62 feedback of provincial public non-business units and 10 responses of expert who are check, judged financial statement these units. The result shows that there are different evaluation of the quality of financial management and accounting works in provincial public non-business units.The advantages and limitations in financial management, accounting works at SNCL were identified. The recommend of solutions improve the quality of financial management and accounting works to improving the management capacity of these units
Keywords: The quality of financial management, The quality of accounting works.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 204, Tháng 9/2020 của TS. Lâm Thị Trúc Linh* – * Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *