Nghiên cứu trao đổi

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI ĐỒNG NAI

Tiêu đề CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI ĐỒNG NAI Ngày đăng 2020-07-06
Tác giả Admin Lượt xem 276

Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trên 195 khảo sát thực tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố bao gồm: hiệu quả mong đợi, tính dễ sử dụng, ảnh hưởng của xã hội, điều kiện hỗ trợ, giá cả và thói quen sử dụng phần mềm kế toán.
Từ khóa: Phần mềm kế toán, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ý đinh lựa chọn, Đồng Nai
Abstract
This study identifies the impact of factors on the choice of accouting software of small and medium enterprises in Dong Nai province. Exploratory factor analysis method and multivariate regression analysis was use on 195 observations. The research results show that there are 6 factors having a positive influence on the choice of accouting software of small and medium enterprises in Dong Nai province. These factors include the expected effect, ease of use, social influence, support conditions, cost, software usage habits.
Keyword: Accouting software, small and medium enterprises, the choice, Dong Nai

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 200, Tháng 5/2020 của Nguyễn Phương Nam* – Nguyễn Văn Hải*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *