Nghiên cứu trao đổi

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH

Tiêu đề THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH Ngày đăng 2020-06-30
Tác giả Admin Lượt xem 336

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TTBTC, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Với sự ra đời
của Thông tư 107/2017/TT-BTC, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
của Việt Nam dần tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế. Nhóm
tác giả đã nghiên cứu tình hình triển khai Thông tư 107 tại các đơn vị
trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình. Từ đó,
kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán
tại các đơn vị này nói riêng và các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành
lao động thương binh xã hội nói chung.
Từ khóa: chất lượng công tác kế toán, chế độ kế toán hành chính sự
nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 199, Tháng 4/2020 của Ths. Trần Nguyễn Thị Yến* – TS. Vũ Ngọc Huyên*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *