Nghiên cứu trao đổi

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV – CHI NHÁNH KINH BẮC

Tiêu đề THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV – CHI NHÁNH KINH BẮC Ngày đăng 2020-06-29
Tác giả Admin Lượt xem 259

Huy động vốn là một trong các nội dung trọng tâm của hoạt động kinh
doanh trong các ngân hàng thương mại. Bài viết đi sâu phân tích, đánh
giá thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu
tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Kinh Bắc thông qua quy
mô, cơ cấu, mối quan hệ với kết quả sử dụng vốn. Từ đó, tác giả đưa ra
ba nhóm giải pháp góp phần đẩy mạnh huy động vốn tại Chi nhánh là:
tăng vốn chủ sở hữu; mở rộng các kênh phân phối; phát triển nguồn
nhân lực.
Từ khóa: Huy động vốn, ngân hàng thương mại, BIDV Chi nhánh Kinh Bắc.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 199, Tháng 4/2020 của  Đỗ Quang Giám* – Nguyễn Thị Thùy Dung* Trần Quang Trung* – Hoàng Sỹ Thính*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *