Văn bản pháp luật

Chính sách, chế độ mới

Tiêu đề Chính sách, chế độ mới Ngày đăng 2015-12-10
Tác giả Admin Lượt xem 267

VAA xin điểm những văn bản chính sách mới được ban hành.

Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài (CNNHNN) được xem xét quyết định cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ
Theo Thông tư 24/2015/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước ngoài (CNNHNN) được xem xét quyết định cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đối với:
– Doanh nghiệp (DN) đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức hàng năm để thanh toán ra nước ngoài khi khách hàng (KH) không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất, kinh doanh (SXKD) để trả nợ. 
Trước đó, theo Thông tư 43/2014/TT-NHNN quy định này chỉ áp dụng đến hết 31/12/2015 cho DN được giao hạn mức năm 2015. 
– Trường hợp để đáp ứng nhu cầu vốn trong nước nhằm thực hiện phương án SXKD hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà KH có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ.
Khi được TCTD, CNNHNN giải ngân, KH phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD, CNNHNN cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay trừ khi nhu cầu vay vốn của KH để giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.
Quy định này thực hiện đến hết 31/3/2016, thay vì đến hết 31/12/2015 như hiện nay.
Thông tư 24/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2016,  thay thế Thông tư 43/2014/TT-NHNN.

Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng – Chuyển giao 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 183/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng – Chuyển giao (Dự án BT). 
Theo đó, Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg gồm:
– Đất chưa giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, nhà nước thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.
– Đất đã giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật về đất đai.
– Đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ sử dụng để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.
Thông tư 183/2015/TT-BTC có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Quy chế dự trữ bắt buộc với các tổ chức tín dụng 
Ngày 04/12/2015, NHNN ban hành Thông tư 23/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc với các tổ chức tín dụng (TCTD) ban hành kèm theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN.
Theo đó:
– Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các TCTD cũng sẽ thực hiện quy chế dự trữ bắt buộc.
– NHNN quyết định lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc đối với từng loại hình TCTD, từng loại tiền gửi trong từng thời kỳ (hiện nay, do Chính phủ quy định).
– Thống đốc NHNN có thể xem xét giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc cho TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, TCTD tham gia cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ định.
– Việc thông báo dự trữ bắt buộc, trả lãi tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VNĐ do NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi TCTD đặt trụ sở chính thực hiện.
Trừ trường hợp TCTD lựa chọn Sở giao dịch NHNN thì phải có văn bản thông báo cho Sở giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi TCTD đặt trụ sở chính.
Thông tư 23/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/01/2016.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *