Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật mới

Tiêu đề Văn bản pháp luật mới Ngày đăng 2015-12-16
Tác giả Admin Lượt xem 259

Trong tuần qua (từ ngày 07 – 12/12/2015), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cập nhật được nhiều văn bản mới quan trọng trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm, thuế, xây dựng… Trong đó, nổi bật là:

1. Mức cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. 
Theo đó, tổ chức tín dụng được chỉ định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay, cụ thể như sau:
– Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
– Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán: mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
– Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.
– Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
Thông tư 25/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 10/12/2015.

2. Loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thế chấp vay vốn
Theo Thông tư 26/2015/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, loại dự án ĐTXD nhà ở được thế chấp vay vốn tại tổ chức tín dụng bao gồm:
– Dự án ĐTXD mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở.
– Dự án ĐTXD khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn.
– Dự án ĐTXD khu độ thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở. 
– Dự án ĐTXD công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.
Thông tư 26/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 10/12/2015.
Việc thế chấp tài sản là dự án ĐTXD nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày Thông tư này có hiệu lực, các bên thực hiện các nội dung trong hợp đồng thế chấp phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm ký kết. 
Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp phải phù hợp với quy định tại Thông tư này.

3. Điểm mới Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.
Theo đó, có những nội dung mới như sau:
1. Quy định mới về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.
2. Bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.
3. Bổ sung quy định về nơi kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học.
4. Bổ sung hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.
5. Sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn về trường hợp không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Xem chi tiết những nội dung mới này tại Công văn 5362/TCT-CS ngày 14/12/2015 của Tổng cục Thuế.
Thông tư 195/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư 05/2012/TT-BTC.

4. Thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 
Ngày 08/12/2015. Bộ Tài chính ban hành Công văn 18195/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan. 
Theo đó, thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế trong trường hợp tờ khai đăng ký trước 01/4/2015 nhưng nộp hồ sơ hoàn thuế sau thời điểm này được thực hiện như sau:
– Trường hợp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế của các tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu phát sinh trước 01/4/2015:
+ Nếu đã nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư 128/2013/TT-BTC thì tiếp tục giải quyết thủ tục hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư 128/2013/TT-BTC .
+ Nếu chưa nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế thì hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC .
– Trường hợp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế của các tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu phát sinh từ 01/4/2015 thì hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC .
Ngoài ra, Công văn này còn hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế…
Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015.

5. Quy định mới về thời gian cho vay vốn bằng ngoại tệ
Theo Thông tư 24/2015/TT-NHNN , các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước ngoài (CNNHNN) được xem xét quyết định cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ đối với:
– Doanh nghiệp (DN) đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức hàng năm để thanh toán ra nước ngoài khi khách hàng (KH) không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất, kinh doanh (SXKD) để trả nợ. 
Trước đó, theo Thông tư 43/2014/TT-NHNN quy định này chỉ áp dụng đến hết 31/12/2015 cho DN được giao hạn mức năm 2015. 
– Trường hợp để đáp ứng nhu cầu vốn trong nước nhằm thực hiện phương án SXKD hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà KH có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ.
Khi được TCTD, CNNHNN giải ngân, KH phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD, CNNHNN cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay trừ khi nhu cầu vay vốn của KH để giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.
Quy định này thực hiện đến hết 31/3/2016, thay vì đến hết 31/12/2015 như hiện nay.
Thông tư 24/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2016,  thay thế Thông tư 43/2014/TT-NHNN .

6. Giải đáp vướng mắc về thời hạn nộp lệ phí trước bạ
Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5121/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.
Theo đó, căn cứ vào Điểm g, Khoản 1, Điều 19 và Điểm 4, Mục B mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC; Khoản 4, Điều 14, Nghị định 45/2014/NĐ-CP; Khoản 4, Điều 7, Thông tư 77/2014/TT-BTC thì:
Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu lệ phí trước bạ, tiền thuê đất thuê mặt nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê và tiền sử dụng đất được ghi trên thông báo nộp thuế của cơ quan thuế và chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế.
Công văn 5121/TCT-CS được ban hành vào ngày 03/12/2015.

7. Kế hoạch tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức
Nhằm thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong thời gian tới theo Nghị quyết 39-NQ/TW, Thủ tướng ban hành Quyết định 2218/QĐ-TTg. Theo đó:
– Đảm bảo đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với biên chế được giao năm 2015.
– Số CBCCVC được tuyển dụng mới không được vượt quá 50% số CBCCVC đã ra khỏi biên chế sau khi tinh giản hoặc nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định pháp luật.
– Tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% biên chế của từng Bộ, ngành; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp:
+ Khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
+ Nguồn thu sự nghiệp được dùng để trả lương thay thế việc trả lương từ Ngân sách Nhà nước.
– Đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp: 
+ Giữ ổn định biên chế đến năm 2016.
+ Được khoán hoặc hỗ trợ kinh phí với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao từ năm 2017.
Quyết định 2218/QĐ-TTg có hiệu lực từ 10/12/2015.

8. Hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2016
Từ ngày 01/01/2016, Quyết định 1351/QĐ-BHXH bắt đầu có hiệu lực, tuy nhiên để đảm bảo hoàn thiện dữ liệu quản lý, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn 4911/BHXH-ST hướng dẫn việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT như sau: 
– Tiếp tục cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ tại Quyết định 1314/QĐ-BHXH trong trường hợp phát sinh mới hoặc hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ đối với người tham gia BHYT do BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và thân nhân quân nhân tại ngũ tham gia BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý.
Đồng thời, thẻ BHYT này có thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2016.
– Thực hiện cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ BHYT quy định tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH đối với người tham gia BHYT là quân nhân, công an nhân dân quy định tại các Khoản 1, 2 và Điểm a, b Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP.
– Các nội dung khác của Quyết định 1351/QĐ-BHXH vẫn thực hiện kể từ ngày 01/01/2016.
Xem chi tiết tại Công văn 4911/BHXH-ST ngày 04/12/2015.

9. Quy định về số tiền bảo hiểm tối thiểu trong đầu tư xây dựng
Từ ngày 10/02/2016, Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực.
Theo đó, số tiền bảo hiểm tối thiểu (STBHTT) trong đầu tư xây dựng được quy định như sau:
– Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: STBHTT là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).
– Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: STBHTT bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.
– Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: STBHTT là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể khi người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Ngoài ra, mức phí bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng phải được xác định dựa trên số liệu thống kê, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và phải tương ứng với điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, STBHTT theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Xem thêm tại Nghị định 119/2015/NĐ-CP .

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *