Nghiên cứu trao đổi

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI DOANH NGHIỆP: SỰ CẦN THIẾT VÀ CÁC LỢI ÍCH

Tiêu đề HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI DOANH NGHIỆP: SỰ CẦN THIẾT VÀ CÁC LỢI ÍCH Ngày đăng 2020-07-29
Tác giả Admin Lượt xem 277

Hiện nay, một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh đang là một nhu cầu bức thiết, một công cụ tối ưu để xác định sự an toàn của nguồn vốn đầu tư, xác định hiệu quả điều hành của Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Trong bài viết này, tác giả phân tích sự cần thiết tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Hệ thống kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp.
Abstract:
Currently, a strong internal control system is an urgent need, an optimal tool to determine the safety of investment, determine the executive effectiveness of the Executive Board as well as will be a timely opportunity to catch up the performance of business. In this article, the author focuses on analyzing the necessary of Internal control system in Vietnamese enterprises, and presents the nature of internal control systems to see more clearly the role Internal control system in Vietnamese enterprises today
Key words: Internal control system, Enterprise.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của Ths. Trần Thị Mơ*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

File đính kèm

HTKSNB-tai-DN.pdf

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *