Nghiên cứu trao đổi

KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI MỘT SỐ CÔNG TY VIỄN THÔNG TRÊN THẾ GIỚI

Tiêu đề KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI MỘT SỐ CÔNG TY VIỄN THÔNG TRÊN THẾ GIỚI Ngày đăng 2020-07-31
Tác giả Admin Lượt xem 245

Việc nghiên cứu những phương thức quản trị rủi ro tài chính theo hai hướng từ những thất bại cũng như những thành công giúp cho những nhà nghiên cứu cũng như những công ty có thể rút ra những khía cạnh nghiên cứu mới, những bài học thích hợp nhằm đưa ra những phương pháp quản lý thích hợp. Viễn thông đang là lĩnh vực phát triển có nhiều tiềm năng, tuy nhiên vẫn ẩn chứa những rủi ro trong đó có rủi ro tài chính. Do vậy, tìm hiểu những bài học kinh nghiệm từ hoạt động quản trị rủi ro tài chính của các công ty viễn thông là hết sức cần thiết cho các công ty viễn thông trên thế giới, cũng như tại Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị rủi ro, kinh nghiệm, công ty viễn thông.
Abtract
The method of managing financial risks in two directions from failures as well as successes helps researchers as well as companies to draw new research aspects and appropriate lessons to offer. appropriate management methods. Telecommunication is a potential development area, but it still contains risks including financial risks, so learn from lessons learned from financial risk management activities of companies. Telecommunications are essential for telecom companies around the world as well as in Vietnam.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của Nguyễn Thị Chinh Lam*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *