Nghiên cứu trao đổi

KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG: NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA

Tiêu đề KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG: NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA Ngày đăng 2020-07-31
Tác giả Admin Lượt xem 255

Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến công tác kiểm soát nội bộ, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp công trình giao thông – với những đặc thù sản xuất khác biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bài báo phân tích đặc điểm sản xuất ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông, góp phần bổ sung thêm căn cứ trong thiết kế, vận hành và cải tiến kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp ngành này.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, đặc điểm sản xuất, doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông.
Abstract
Nowadays, internal control has been paid more and more attention by enterprises, especially enterprises operating in the field of construction works with different production characteristics and potential risks. The article analyzes the characteristics of production affecting internal control of traffic construction enterprises, contributing to supplementing bases on designing, operating and improving internal control of traffic construction enterprises.
Keyword: internal control, production characteristics, traffic construction enterprises.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của Ths. Đỗ Thị Huyền*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

 

File đính kèm

KSNB-tai-DNXDCTGT.pdf

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *