Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP

Tiêu đề KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP Ngày đăng 2020-08-04
Tác giả Admin Lượt xem 256

Kế toán quản trị là một trong những công cụ quan trọng trong cung cấp thông tin hữu ích để các nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định điều hành hoạt động trong doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. Trong đó, công cụ chủ yếu để kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp chính là bộ phận kế toán quản trị chi phí. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của kế toán quản trị chi phí với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp là hết sức cần thiết cho các nhà quản trị, trong việc nhận thức và vận dụng kế toán quản trị chi phí.
Từ khóa: kế toán quản trị, kiểm soát chi phí
Abstract
Management accounting is one of the important tools in providing useful information for managers to make business management decisions and control costs effectively. In which, the main tool to control costs in enterprises is the cost management accounting department. The paper focuses on clarifying the role of cost management accounting with increasing cost control in enterprises, which is essential for managers to realize and apply cost management accounting..
Keyword: management accounting, cost management accounting

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của Ths.NCS Đoàn Thanh Hải*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

File đính kèm

KTQT-voi-tang-cg-KSCPDN.pdf

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *